keskiviikko 18. joulukuuta 2013

Kivikautinen kaupunki kertoo Vanhan testamentin luotettavuudesta

Muinaiset kansat olivat eteviä, Answers-lehden artikkeli kertoo.Joel Kontinen


Skeptikot olettivat, että kivikauden ihmiset olivat primitiivisiä. Arkeologia kuitenkin kertoo jotain vallan muuta.

Nykyisessä Turkissa sijaitseva Catalhöyuk oli puoli kilometriä pitkä kaupunki alueella, jolla Vanhassa testamentissa mainitut heettiläiset asuivat.

Skeptikot kiistivät pitkään heettiläisten olemassaolon, kunnes todisteita näistä löytyi muinaisjäännöksistä.

Arkeologian löydöt ovat muuttaneet käsityksemme muinaisista kansoista. Aikana, jolloin evolutionistien mukaan ihmiset olivat metsästäjiä ja keräilijöitä, muinaiset ihmiset elivät kaupungeissa, viljelivät vehnää, herneitä ja linssiä. He pitivät ankkoja ja hanhia ja keräsivät esimerkiksi manteleita.

Heillä oli lampaita, vuohia ja koiria, ja he pitivät karjaa. Catalhöyukin asukkaat ilmeisesti kävivät kauppaa yli tuhat kilometriä etelämpänä sijaitsevan Jerikon kanssa.

Mitä enemmän saamme tietää muinaisista kansoista, sitä enemmän he muistuttavat Raamatun kuvausta heistä.


Lähde:

Smith, David B. 2013. Catalhöyuk – The First City After Babel? Answers 8 (4): 28 -31.