torstai 5. heinäkuuta 2012

Raamattu ei tunne Jumalan ohjaamaa evoluutiota


Teistisen evolutionistin Aadam ei ole Raamatun Aadam.


Joel Kontinen

Teististä evoluutiota eli Jumalan ohjaamaa evoluutiota näyttävästi puolustava tohtori Dennis Alexander (RV27) osuu siinä mielessä naulan kantaan, että tieteen ja uskon konflikti on myytti. Valitettavasti Alexander on kuitenkin omaksunut luonnontieteen vallitsevan paradigman eli naturalismin kielenkäytön.

Se, joka määrittelee termit, menestyy hyvin keskustelussa perimmäisistä kysymyksistä. Sanat ovat harvoin jos koskaan täysin puolueettomia. Naturalistisen tieteenkäsityksen mukaan tiede tarkoittaa yleensä darvinistiseen evoluutioon perustuvaa maailmanselitysmallia.

Jos luonnontieteen tulkintoja pidetään yleisenä ilmoituksena ja nostetaan ne erityisen ilmoituksen eli Raamatun yläpuolelle, ajaudutaan harhapoluille. Teististä evoluutiota markkinoivan BioLogos Foundationin teologit esimerkiksi sanovat, että Jeesus ja Paavali erehtyivät pitäessään kuolemaa synnin seurauksena. Teistiset evolutionistit eivät pidä Nooan ajan vedenpaisumusta maailmanlaajuisena tuhotulvana, ja monet heistä kiistävät Aadamin ja Eevan historiallisuuden.

On oikeastaan kummallista, että nyt, kun monet darvinistisen evoluution vahvoista ”todisteista”, esimerkiksi surkastumat, Darwinin elämänpuu ja ”roska-DNA”, on osoitettu vääriksi, kristityt haluavat edelleenkin yhdistää evoluution elementtejä omaan maailmankatsomukseensa.

Monet muutkin viime aikojen löydöt viittaavat siihen, että todellinen konflikti ei ole tieteen ja uskon välillä vaan darvinistisen evoluution ja tieteen välillä.

Lähde:

Launonen, Lari. 2012. ”Tieteen ja uskon konflikti on myytti”. Ristin Voitto 27/2012, 4.7., 18.