keskiviikko 6. helmikuuta 2013

Mutaatiot – ”mahtavia virheitä” – ainakin Melbournen museon mukaanTässä museon tekstissä on lähinnä virheellistä tietoa.
Joel Kontinen

Mutaatiot ovat mahtavia virheitä, ainakin Melbournen museon mielestä. Ilman mutaatioita ei olisi evoluutiota, ja koska eläimet muuttuvat, niin joidenkin virheiden on oltava hyödyllisiä – ja siis edistettävä evoluutiota.

Ongelma on siinä, että tiede ei tunne yksiselitteisesti hyödyllisiä mutaatioita. Darvinistin on turvauduttava toiveajatteluun ja uskottava, että (kuvitteellisten) vuosimiljoonien aikana joidenkin mutaatioiden on täytynyt olla hyödyllisiä ja edistettävä evoluutiota.

Toiveajattelua ei tosin yleensä pidetä tieteenä.