keskiviikko 1. toukokuuta 2013

Evoluutio selittää pilvimuodostelmat, uskonnon ja kaikki psykologiset ilmiöt – ainakin darvinistien mielestäNäetkö kasvoja näissä pilvissä?

Joel Kontinen


Jos materialismiin vankasti uskova tiedemies ei tiedä, miten jokin ilmiö tai asia on saanut alkunsa, hän voi aina vedota evoluutioon.

Tapani Riekki Helsingin yliopiston psykologian laitokselta kollegoineen tutki hiljattain taikauskoa, kasvojen näkemistä luonnonilmiöissä ja uskonnon syntyä. Hän totesi esimerkiksi:

Kasvojen havaitseminen on kehittynyt evoluutiossa niin herkäksi, että näemme kasvoja luonnossa, jopa sielläkin, missä niitä ei todellisuudessa ole.”

”Kyky ymmärtää toisten mieltä on kehittynyt ihmisessä evoluution myötä. Uskonto on tutkimuksellisesta näkökulmasta kuvittelukyvyn mahdollistama sivutuote
.”

Tällaista selitysmallia kutsutaan myös aukkojen darvinismiksi. Genetiikan tutkijat vetosivat kymmenet vuodet evoluutioon ja näkivät roskaa ja surkastumia kaikkialla ihmisen perimässä, kunnes he huomasivat olleensa väärässä.


Lähde:

Näetkö herkästi kasvoja eri kuvioissa? Iltalehti 28.4.2013.