perjantai 28. syyskuuta 2007

Kreationismi haastaa luonnontieteet?

Joel Kontinen


Aamulehden Valo-liitteessä 28.9. on kiinnostavia väittämiä kreationisteista. Toimittaja Nina Koskivaara esitteli TV1:ssä maanantaina 1.10. tulevaa ohjelmaa Luomisoppi vastaan Darwin ja paljasti seuraavat ”totuudet”:

· Answers in Genesis on amerikkalainen seurakunta.
· Kreationismi on leimallisesti amerikkalainen liike.
· Kristilliset fundamentalistit haluavat, että kouluissa opetetaan ”Raamatun versiota elämän synnystä”.
· Intelligent Design (ID) on ”näennäisesti neutraali ja uskonnosta vapaa teoria”.

Koskivaara on onnistunut sekoittamaan miltei kaiken mahdollisen. Answers in Genesis on toki kristillinen järjestö, mutta se ei ole seurakunta vaan tiedemiesten ja -naisten muodostama järjestö. Sitä paitsi sen perustaja Ken Ham on australialainen.

Kreationisteja on nykyisin kaikkialla. Suurin kreationistinen järjestö ei edes ole USA:ssa vaan Etelä-Koreassa.

Tuskin yksikään kreationisti haluaa, että kouluissa evoluution opetus korvataan 1. Mooseksen kirjan kuvauksella kaiken synnystä. Yleensä kreationistit nimenomaan haluavat, että lapset ja nuoret tietävät, mitä evoluutio on. Evolutionistit taas eivät halua, että sitä opetetaan johdonmukaisesti heikkouksineen ja ristiriitaisuuksineen. Ongelmana on se, että nykyinen kouluopetus muistuttaa pikemminkin indoktrinaatiota kuin totuuden etsintää, koska luonnontieteessä suunnittelu näyttää olevan ruma sana.

ID on muutakin kuin näennäisesti neutraali. Kaikki sen kannattajat eivät edes ole kristittyjä. Esimerkiksi biologi Jonathan Wells on moonilainen ja matemaatikko/filosofi David Berlinski ainakin omien sanojensa mukaan agnostikko. Darvinismi ei sen sijaan ole edes näennäisesti neutraali, vaan se perustuu uskomukseen, ettei Jumalaa tai älykästä suunnittelua ole olemassakaan.

Ohjelma luokitellaan dokumentiksi. Koskivaaran mukaan kaikki oli hyvin, kunnes ”amerikkalainen kreationistinen ryhmä päätti kristinuskon nimissä haastaa luonnontieteen yleisesti hyväksytyt lainalaisuudet”. Todellisessa elämässä monet kreationistit ovat arvostettuja tiedemiehiä, jotka hyväksyvät luonnonlait mutta eivät darvinistien spekulaatioita. Evoluutiolla taas ei ole mitään tekemistä lainalaisuuksien kanssa, koska se rikkoo ne kaikki ja turvautuu aivan liian monissa mutkissa ihmeisiin, joita edes ”aukkojen Darwin” ei pysty tukkimaan.