sunnuntai 5. tammikuuta 2014

Puhuuko Genesis Maan kaarevasta kannesta?

Kuva: C. Flammarion (1888), Hugo Heikenwaelder, Wikipedia.
Joel Kontinen

Litteä Maa on myytti, joka elää sitkeästi, etenkin populaarikulttuurissa.

Jotkut kuvittelevat, että myös Raamatun kirjoittajat uskoivat litteään Maahan.

Joku voi vedota vuoden 1992 Kirkkoraamatun kaarevaan kanteen (1. Moos. 1:5–6). Meidän tulee muistaa, että vain alkuperäinen raamatunteksti on inspiroitu. Kääntäjät ovat tässä tapauksessa otaksuneet, että Genesiksen kirjoittaja sai vaikutteita babylonialaisesta ajattelusta, jossa Maata oletettavasti pidettiin litteänä.

Heprean kielen sanalla raqija (’taivaanvahvuus’) on monia merkitysvivahteita, mutta siitä on vaikea päätellä, että planeettamme olisi litteä.

Raamattu Kansalle -käännöksessä (2012) raqija on käännetty taivaanavaruudeksi.

Valitettavasti vuoden 1992 Kirkkoraamatun kääntäjät kaikesta päätellen pitivät Pentateukin eli viiden Mooseksen kirjan lähdeteoriaa totena. Alun perin jo 1750-luvulla kehitetty teoria on vuosisatojen saatossa muuttunut perusteellisesti, mutta se perustuu edelleenkin oletukseen, että Mooses ei kirjoittanut Pentateukkia, vaan eri kirjoittajat laativat sen eri aikoina.

Lähdeteorian eli JEDP-teorian kannattajat otaksuvat, että eri kirjoittaja käytti Jumalasta eri nimeä, ikään kuin muinaiset ihmiset eivät olisi osanneet käyttää synonyymejä.

Tällaisella logiikalla voisimme päätellä, että blogillani on neljä eri kirjoittajaa. Yksi käyttää sanaa evolutionisti, toinen darvinisti, kolmas kehitysopin kannattaja ja neljäs evoluution kannattaja.

JEDP-teoria myös olettaa, että osa Pentateukista kirjoitettiin, kun Israel sai vaikutteita Babyloniasta pakkosiirtolaisuuden aikana. Myytti kaarevasta kannesta juontuu tältä kaudelta – yli 500 vuotta Mooseksen ajan jälkeen.

Kaareva kansi edellyttää, että lähdeteoria pitää osapuilleen paikkansa.

Useat englanninkieliset versiot (esimerkiksi NKJ, RSV and NKJV) käyttävät raqijasta sanaa firmament, joka viittaa myös voluumiin, eli avaruutta on todella runsaasti. Sama vivahde ilmenee myös NIV:issä, jossa siitä käytetään substantiivia expanse.

Myös monet muunkieliset Raamatut käyttävät termejä, jotka pohjimmiltaan tarkoittavat samaa kuin firmament tai expanse. Lutherin saksankielisessä Raamatussa taivaanvahvuus on die Feste, ja ainakin yksi espanjankielinen käännös käyttää sanaa el firmamento.

Kaareva kansi on tosin sanoen ajatus, joka on tuotu Genesikseen Raamatun tekstin ulkopuolelta. Se on sanan raqija virheellinen tulkinta.