lauantai 2. huhtikuuta 2016

Evolutionistin kummajainen: Hobitti (Floresin ihminen) on vanhempi kuin dinosaurus


Ajoitusmenetelmät voivat yllättää. Joskus dino voi niiden mukaan olla hobittia nuorempi.

Joel Kontinen

Radiometriset iänmääritysmenetelmät voivat yllättää. Kun pikkuruinen hobitti eli Homo floresiensis löydettiin vuonna 2003, se ajoitettiin 18 000 vuoden ikäiseksi.

Tutkijat ovat kiistelleet hobittien statuksesta jo alusta lähtien, ja sama meno näyttää jatkuvan loputtomiin.

Nyt tutkijat paljastavat, että hobitin maallisia jäännöksiä ei ajoitettu, vaan lukema perustui sitä ympäröivän maaperän ”geologiseen analyysiin”.

Strategia ei ollut poikkeus. Evolutionistit monesti ajoittavat fossiileja niitä sisältävän kerrostuman mukaan, koska he olettavat niiden olevan yhtä vanhoja.

Äskettäin myös hobitin fossiili ajoitettiin. Se ikääntyi hetkessä vähintään 60 000 vuoden ja enintään 100 000 vuoden vanhaksi.

Näitä lukemia kannattaa verrata dinosaurusten luiden ajoitukseen. ICR:n tutkijat julkaisivat viime vuonna dinojen radiohiili-iät. Niistä alin (nuorin) oli 17 850 +/- 40 vuotta, ja ylin (vanhin) oli 49 470 +/- 510 vuotta.

Ihminen on siis elänyt ennen dinosauruksia, jos ajoitusmenetelmiin on uskomista.

Meidän on hyvä muistaa, että yksi ajoitusmenetelmien perusolettamuksista on se, että maapallon olot ovat aina olleet vakiot. Harva enää uskoo siihen.

Viimeksi helmikuussa tutkijat kyseenalaistivat zirkoniajoituksen perusolettamuksen. Sitä ennen he ilmoittivat, että uraani -lyijy -iänmääritysmenetelmä antaa liian suuria lukuja ja menetelmissä on muitakin heikkouksia. Esimerkiksi auringonpurkaukset vaikuttavat radioaktiivisten aineiden hajoamisnopeuteen.

Lisäksi Nooan ajan vedenpaisumus on sekoittanut ajoitusta perin pohjin antamalla liian suuria lukemia.


Lähteet:

Gramling, Carolyn. 3016. The ‘hobbit’ was a separate species of human, new dating reveals. Science (30.3.).

Thomas, Brian ja Vance Nelson. 2015. Radiocarbon in Dinosaur and Other Fossils. Creation Research Quarterly 51:4, 299–311.