torstai 20. syyskuuta 2012

Uudet löydöt tekevät evoluutiogenetiikasta roskatiedettä?Viime viikon Naturessä on kiinnostavia päätelmiä genetiikasta.Joel Kontinen

Roska-DNA ei ollut hiljattain julkaistun ENCODE-hankkeen ainoa uhri. Sarah Djebali ja kollegat julkaisivat Naturessä laajan tutkimuksen ja päättelivät, että käsite geeni pitää määritellä uudelleen, koska se ei enää ole genetiikan perusyksikkö.

Tämä mutkistanee evoluutiogenetiikkaa, joka perustuu darvinistiseen evoluutioon. Se menettää perustansa. Ehkä meidän pitäisi nyt kutsua sitä roskatieteeksi.

Richard Dawkinsin itsekkään geenin käsitteen se siirtänee roskatynnyriin.Lähde:

Djebali, Sarah et al. 2012. Landscape of transcription in human cells. Nature 489 (7414): 101-108.