keskiviikko 7. marraskuuta 2007

Miksi pahoja asioita tapahtuu?


Kuva: Dan Lietha, Answers in Genesis http://www.answersingenesis.org/aftereden/view.aspx?id=146Joel Kontinen

Jokelan verilöyly sai monet kysymään, miksi maailmassa – ja vieläpä Suomessa - tapahtuu pahoja asioita. Kysymykset eivät valitettavasti tee tehtyä tekemättömäksi. Harvalla on tyhjentävää vastausta. Miksi Jumala ei estänyt surmia? joku saattaa kysyä. Meidän on tunnustettava, että emme tiedä.
Skeptikot usein sanovat, että murhenäytelmät osoittavat, että joko Jumalaa ei ole olemassa tai Hän ei kykene estämään pahaa.

Pahuuden olemassaolo on askarruttanut ajattelijoita halki vuosisatojen. Filosofi Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) otti käyttöön käsitteen teodikea, jossa yhdistyvät kreikan kielen sanat Jumala (theos) ja oikeus (dike). Teodikea-ongelma on pyrkimys selvittää, miksi Jumala, joka on hyvä ja kaikkivaltias, voi sallia, että maailmassa on pahuutta.[1]

Jo kirkkoisä Augustinus (354-430) pohti teodikea-ongelmaa. Hän käsitti, että pahuus johtuu syntiinlankeemuksesta. Kun Aadam ja Eeva rikkoivat Jumalan käskyä vastaan, he samalla avasivat oven pahuudelle. Apostoli Paavali totesi: ”koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi” (Room. 8:22) synnin vuoksi.

Pahuus johtuu pohjimmiltaan ihmisen vapaasta tahdosta. Jumala ei ole nähnyt hyväksi tehdä ihmisestä robottia, joka tottelisi Hänen pienintäkin käskyään. Joskus ihmiset valitsevat väärin, ja seuraukset voivat olla kauhistuttavia. Mutta Raamattu lupaa meille, että tämä kärsimysten aika on vain väliaikaista. Koittaa päivä, jolloin Jumala pyyhkii kaikki kyyneleet niiltä, jotka seuraavat Häntä.
Viite
.
[1] Bowler, John.(toim.) 2006. The Concise Oxford Dictionary of World Religions. Oxford: Oxford University Press.