torstai 1. marraskuuta 2007

Kuka keksi luonnonvalinnan?


Darwin Lajien synnyn julkaisemisen aikoina. Kuva: Wikipedia.
Joel Kontinen


Jos vastasit ”Charles Darwin”, vastasit väärin. Darwinin vuonna 1859 julkaiseman kirjan alkuperäiseen nimeen toki sisältyi termi luonnonvalinta (natural selection), mutta hän vain lainasi jo olemassa olevaa käsitettä. Lajien synnyn nimi oli On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. [1]

Aamulehdessä 1.11. älykkäästä suunnittelusta kirjoittanut valtiotieteen tohtori Christer Pursiainen ei myöskään tunnu tietävän tätä, koska hän sanoo: ”vallalla oleva tieteellinen käsitys ihmisen ja muiden lajien synnystä ja kehityksestä perustuu Charles Darwinin noin puolitoista vuosisataa sitten kehittämään teoriaan luonnonvalinnasta.”[2]

Luonnonvalinta toki näyttelee suurta osaa Darwinin näkemyksissä, mutta hän luultavasti lainasi käsitteen Edward Blythiltä, joka oli käsitellyt aihetta yli kaksi vuosikymmentä ennen häntä. Blyth (1810—1873) oli kemisti ja eläintieteilijä, joka uskoi Raamatun kuvaamaan luomiseen.[3]

Luonnonvalinta on tieteellinen tosiasia mutta se ei ole kaikkivoipa. Luonnonvalinnan ansiosta pitkäkarvainen koira menestyy napaseudulla, kun taas lyhytkarvainen kuolisi ennen pitkää kylmyyteen. Lyhytkarvainen koira taas viihtyy tropiikissa. Toisin sanoen: periytyvät ominaisuudet auttavat eläintä ja sen jälkeläisiä menestymään tietynlaisessa oloissa.

Luonnonvalinta pystyy valitsemaan ainoastaan jo olemassa olevasta perimäaineksesta, joten se ei kykene luomaan uutta. Näin darvinistit tarvitsevat hypoteesilleen toisen tukijalan – mutaatiot.

Mutaatiot ovat pohjimmiltaan kopiointivirheitä. Suurin osa niistä on haitallisia.[4] Israelilainen biofyysikkö Lee Spetner on todennut, ettei hän tiedä ainoatakaan mutaatiota, joka olisi molekyylitasolla lisännyt geneettistä informaatiota.[5] Hän on verrannut mutaatioita kauppiaaseen, joka menettää pikkusen rahaa jokaisella kaupallaan mutta uskoo siltä lopulta päätyvänsä voitolle.

Evoluution mukaan kaikki elolliset olennot polveutuvat yksisoluisesta oliosta. Kehittyneempien lajien synty edellyttäisi kuitenkin lisää informaatiota, koska ameba ei voi kehittää itselleen aivoja tai häntää pelkästään luonnonvalinnalla. Kun Richard Dawkinsilta kysyttiin, tietääkö hän yhdestäkään mutaatiosta, joka lisäisi olion geneettistä informaatiota, seuraukseni oli pitkä hiljaisuus. [6]

Pursiaisen kirjoitus on silti huomattavasti objektiivisempi kuin Aamulehdessä viime viikkoina julkaistut kannanotot ID (Intelligent Design) –liikkeestä. Hän jopa mainitsee ID-liikkeen internetsivuston http://www.intelligentdesign.fi/ osoitteen ja tunnustaa, että professori Matti Leisolalta evättiin mahdollisuus esitelmöidä aiheesta Turun yliopistossa. Pursiainen näyttää silti uskovan, että ID-liikkeellä on pohjimmiltaan uskonnolliset motiivit. Mutta jostain kumman syystä ID:n kannattajiin lukeutuvat myös agnostikko David Berlinski ja hiljattain ateismistaan luopunut filosofi Anthony Flew.

Evoluutio taas on selkeästi uskonnollinen (tai ehkä pikemminkin uskonnoton) suuntaus. Esimerkiksi Richard Dawkins on avoimesti liputtanut ateismin puolesta. Uusdarvinistien vihamielinen suhtautuminen kristinuskoon käy myös ilmi Turun yliopiston perinnöllisyystieteen emeritusprofessorin Petter Portinin kannanotossa, jota Pursiainen lainaa kirjoituksessaan. Portinin mukaan Leisolan puhetilaisuuden salliminen yliopiston tiloissa ”olisi ollut verrattavissa siihen, että joku ateisti päästettäisiin julistamaan oppiaan tuomiokirkon saarnastuolista tai –mikä vielä pahempaa – alttarilta.”[7]

Pursiainen myös erehtyy sanoessaan, ettei ID liike ole ”pystynyt esittämään todistusaineistoa väitteilleen hyväksytyillä tieteen areenoilla eli niin sanotuissa peer review –tiedejulkaisuissa.” [8] Hän ei myöskään tunnu tietävän. että ID-liikkeen tarkoitus on monipuolistaa evoluution opetus koulussa eikä suinkaan syrjäyttää sitä.

Älykkään suunnittelun kannattajat haluavat toki vaikuttaa kouluopetukseen muuttamalla vallitsevaa indoktrinaatioon perustuvaa pakkosyöttöä keskustelevammaksi. Oppilaita ei toisin sanoen tulisi rangaista, vaikka he erehtyisivätkin ajattelemaan kriittisesti evoluutiosta tai - mikä pahinta - jopa epäilemään sen kaikkivoipaisuutta.
Viitteet:

[1] Nimi vihjaa myös Darwinin käsitykseen valkoisen ”rodun” paremmuudesta muihin verrattuna. Ks. http://bwanajoe.blogspot.com/2007/10/evoluution-oppi-ist-spiritisti-ja.html
[2] Pursiainen, Christer. 2007. Uuskonservatiivien älykäs suunnitelma. Aamulehti 1.11.2007. A2.
[3] Wieland, Carl. 2001. Muddy Waters: Clarifying the confusion about natural selection. Creation 23:3,:26–29 http://www.creationontheweb.com/content/view/387
[4] Kontinen, Joel. 2006. Mistä Kain sai vaimonsa. http://personal.inet.fi/koti/joel.kontinen/kainin_vaimo.html
[5] Spetner, Lee. 1997. Not by Chance: Shattering the Modern Theory of Evolution. New York: The Judaica Press, s. 138.
[6] Evolution News & Views sivusto julkaisi 15.9. videonpätkän, joka havainnollistaa Dawkinsin reaktion tähän kysymykseen. Ks. http://www.evolutionnews.org/2007/09/.
[7] Pursiainen 2007.
[8] Käsittelin aihetta tässä blogissa 2.10. Ks http://bwanajoe.blogspot.com/2007/10/evolutionistien-mieliresepti-tempaa.html, väite 2 .