tiistai 2. lokakuuta 2007

Evolutionistien mieliresepti: tempaa tuulesta muutama perätön väite ja julkaise ne lehdessä

Joel Kontinen

Evolutionistien ei ilmeisesti tarvitse ottaa asioista selvää. Riittää, kun kierrättää ikivanhoja uskomuksia. Tämän käsityksen voi hyvinkin saada Aamulehden tiedetoimittaja Vesa Vanhalakan palstalta 2.10. Mainitsen muutamia Vanhalakan väitteistä, jotka parhaimmillaan perustuvat oletuksiin.

Väite 1: ”Kristilliset fundamentalistit ovat yrittäneet istuttaa älykästä suunnittelua koulujen opetusohjelmiin.”

Totuus: Kristityt ja muut ajattelevat kansalaiset haluavat, että lapsia ja nuoria ei indoktrinoida pitämään evoluutiota totuutena. Monet seikat puhuvat sen puolesta, että darvinismin keinot eli luonnonvalinta ja mutaatiot eivät riitä selittämään elämän monimuotoisuutta. Kristityt haluavat, että myös darvinismin heikkoudet ja ristiriitaisuudet tuodaan ilmi kouluopetuksessa ja että koululaiset ja opiskelijat oppivat ajattelemaan kriittisesti. Tähän darvinistiset fundamentalistit eivät ole suostuneet.

Väite 2: ”Älykkään suunnittelun kannattajilla ei ole esittää juuri lainkaan pätevää vertaisarvioinnin läpi käynyttä tieteellistä tutkimusta väitteidensä tueksi.”

Totuus: Darvinistiset fundamentalistit pitävät hallussaan tiedelehtiä eivätkä julkaise tutkimuksia, joissa evoluutiota epäillään. Jos lehteen pääsee juttu, joka näyttäisi tukevan ID:tä (älykästä suunnittelua), lehden päätoimittajaa uhataan erolla. Vuonna 2004 tohtori Richard Sternberg oli menettää virkansa, kun hän erehtyi julkaisemaan ID:n kannattajan Stephen Meyerin artikkelin tiedelehdessä Proceedings of the Biological Society of Washington.

Väite 3: ”Evoluution toimivuudesta vahvaa tutkimustietoa on jo paljon.”

Totuus: Evoluutio toimii – mutta vain paperilla. Se ei toimi kunnolla edes tietokonemalleissa. Tämä kävi äskettäin ilmi, kun 50 000 vuoden ikäisiksi arvoiduista villamammuteista löytyi DNA:ta, minkä piti evolutionistien mukaan olla mahdotonta. Luonnonhistoria ei tunne ainoatakaan tapausta, jossa Raamatun mukainen laji (joka on laajempi käsite kuin nykybiologian käsite ”laji”) olisi muuttunut toiseksi lajiksi. Lisäksi evoluutio tarvitsee välimuotoja. Yhtään kiistatonta välimuotoa ei ole koskaan löytynyt.

Vanhalakka esitti muitakin teesejä, mutta ne kaikki sivuavat tavalla tai toisella väitettä 3. Evoluutio on pikemminkin filosofiaa tai uskontoa kuin tiedettä. Ruotsalainen professori Sören Lövtrup, joka itse on evolutionisti, on todennut: ”Uskon, että jonain päivänä darvinistista myyttiä pidetään luonnontieteiden historian suurimpana petoksena.”

Evoluutioon uskotaan lähinnä sen vuoksi, että siihen halutaan uskoa.

Lähteet:

Hagerty, Barbara Bradley. 2005. Intelligent Design and Academic Freedom. npr.org. (10.11.2005). http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5007508.
Lövtrup, Sören. 1987. The Refutation of a Myth. New York: Croom Helm.

Vanhalakka, Vesa. 2007. Luomisoppi puhuttaa EU:ssa. Aamulehti 2.10. 2007.A2..