sunnuntai 7. lokakuuta 2007

Tuulesta temmattuja väitteitä. Osa 3

Joel Kontinen


Aamulehden toimittajat ovat viime päivinä kunnostautuneet esittämällä perättömiä väitteitä niin evoluutiosta kuin luomisestakin. Tuorein tapaus on Pertti Rannan kirjoitus miehestä, joka keksi lajien synnyn (AL 7.10.2007).

Ranta väittää aluksi: ”Darwinin nykyiset vastustajat ovat kaikki tiedeyhteisön ulkopuolelta.” Häneltä on jostain syystä jäänyt huomaamatta, että yli 700 tiedemiestä ja –naista on allekirjoittanut Discovery Instituten vetoomuksen, jossa he sanovat epäilevänsä darvinistista maailmanselitystä.[1] Suomalaisista tieteentekijöistä Helsingin teknillisen korkeakoulun bioprosessitekniikan professori Matti Leisola, Helsingin yliopiston riistaeläintieteen dosentti Lennart Saari, biologian tohtori Annika Parantainen, analyyttisen kemian tohtori Sami Palonen, farmasian tohtori Erkki Jokisalo, kliinisen kemian dosentti Lasse Uotila, Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun professori Heikki Martikka ja eläinlääketieteen tohtori Matti Junnila ovat allekirjoittaneet vetoomuksen. Lisäksi eri kreationistisiin tiedejärjestöihin kuuluu sadoittain jäseniä. Esimerkiksi Creation Reasearch Societyssä on tätä nykyä 700 varsinaista jäsentä.

Seuraavaksi Ranta sanoo tietävänsä, ettei vuoteen 1831 mennessä kukaan ollut uskaltanut kyseenalaistaa silloista käsitystä luomisen ajankohdasta (4004 eKr.). Todellisuudessa jo 1800-luvun alkupuolella ”tiedettiin”, että maapallo on miljoonia vuosia vanha, kun esimerkiksi Comte de Buffon (1707-1788), Pierre Laplace (1749-1827), Abraham Werner (1749-1817), James Hutton (1726-1797) ja Charles Lyell (1797-1875) levittivät käsityksiään maapallon pitkästä historiasta.

Varhaisimmat ajanmäritysmenetelmät kehitettiin vasta 1900-luvun alkupuolella. Charles Darwin toisin sanoen vain lainasi muiden ideoita, koska evoluutio tarvitsi runsaasti aikaa.

Ranta näyttää myös tietävän, että eräässä luomismuseossa on ”dinosauruksella ratsastava Jeesus”. Pyydämmekin Rantaa täsmentämään, mitä museota hän tarkoittaa. Se ei nimittäin ole Answers in Genesiksin museo eikä myöskään Institute for Creation Research –järjestön museo, joten Rannalla täytyy olla muuta sisäpiirin tietoa.

Lopuksi Ranta toteaa: ”Olemme nyt vapaampia kuin koskaan.” Tätä on syytä verrata USA:n Apollo-kuuohjelman isän Wernher von Braunin ajatuksiin. Kirjoittaessaan esipuheen evoluutiota kriittisesti arvioivaan kirjaan hän lainasi Jeesuksen sanoja ”te … tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teidät vapaiksi.” (Joh. 8:32)

Vuonna 1972 von Braun lähetti Kalifornian koululautakunnalle kirjeen, jossa hän totesi, että tieteen objektiivisuus vaarantuisi, jos meidät pakotettaisiin uskomaan vain yhtä päätelmää eli sitä, että koko maailmankaikkeus kehittyi sattumalta.

Vuonna 2000 molekyylibiologi Jonathan Wells julkaisi teoksen Icons of Evolution, jossa hän osoitti, että miltei kaikki evoluution parhaat ”todisteet” eli ikonit (esimerkiksi koivumittarin värimuunnokset, Haeckelin sikiökuvat and darvinistinen elämänpuu) perustuivat joko olettamuksiin tai suoranaisiin väärennöksiin. On ennenaikaista pitää evoluutiota totuutena. Rannan ja muidenkin skeptikkojen kannattaisi pitää mielessä, että vuosia sitten Wellsin opiskelutoverit kertoivat tälle, että on yksi tieteenhaara, joka on täysin objektiivinen ja perustuu yksinomaan faktoihin: marxilainen historiankäsitys.

Lähteet:

Discovery Institute. 2007. A SCIENTIFIC DISSENT FROM DARWINISM. http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=660

Mortenson, Terry. 2005. Where Did The Idea of The Earth Being Millions of Years Come From? Teoksessa Ham, Ken. (toim.). War of the Worldviews. Answers in Genesis, 79-94.

Ranta, Pertti. 2007. Mies, joka keksi lajien synnyn. Aamulehti 10. 7. 2007. A2.

Wells, Jonathan. 2007. Alchemy, Marxism, and the future of Darwinism. http://www.evolutionnews.org/2007/02/alchemy_marxism_and_the_future.html

Von Braun, Wernher von. 1976. Foreward. Teoksessa Hill, Harold. From Goo to You By Way of the Zoo. Plainfield: Logos International.

Viite.

[1] “We are skeptical of claims for the ability of random mutation and natural selection to account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged.”