perjantai 17. heinäkuuta 2009

Time tarjoaa ontuvia argumentteja uskonnon evoluution tueksiVanhan testamentin profeetta Jesaja ennusti Jeesuksen kärsimykset 700-luvulla eKr. El Grecon maalaus (1580). Kuva Wikipediasta.
Joel Kontinen

Fundamentalismi on vanhanaikaista. Uskontojen kohtaaminen tuo esiin uusia, parempia piirteitä Jumalasta. Näin Robert Wright tulkitsee uskontojen kehitystä.

Toisin kuin Ludwig Feuerbach , Sigmund Freud tai ateistiset uskontotieteilijät, Wright ei kuitenkaan selitä Jumalaa ihmisen keksinnöksi. Hänen mukaansa kehitys tapahtuu pikemminkin siinä, miten ihminen käsittää Jumalan.

Wright, jonka kirja The Evolution of God julkaistiin keväällä, kirjoitti hiljattain pitkän artikkelin Timeen. Hän uskoo, että uskonnot kehittyvät kohti yhä tarkempaa tietämystä Jumalasta.

Valitettavasti Wrightin käsitys Raamatusta on peräisin saksalaisesta liberaaliteologiasta, joka hylkää ihmeiden todellisuuden. Niinpä Wright pitää Pentateukin lähdehypoteesiä totena. Lähdehypoteesin mukaan Jumalan eri nimet Mooseksen kirjojen eri kohdissa viittaavat eri lähteisiin ja siten eri kirjoittajiin.

Saman kriteerin perusteella voitaisiin myös väittää, että Bwana Joen kynästä – blogia kirjoittaa ainakin kaksi eri henkilöä. Toinen käyttää evoluution kannattajista nimeä darvinistit, toinen taas evolutionistit.

Wright on myös omaksunut käsityksen, että Vanhassa testamentissa on kaksi Jesajaa. Liberaaliteologit eivät hyväksy sitä, että Jesaja olisi voinut ennustaa paikkansapitävästi Persian nousun ja juutalaisten paluun pakkosiirtolaisuudesta satoja vuosia ennen niiden toteutumista, joten heidän mukaansa kirjan loppuosa on kirjoitettu niissä kuvattujen tapahtumien jälkeen.

Kiinnostava hypoteesi, mutta todisteet ontuvat. Kuolleenmeren kääröissä Jesajan kirja on yhdellä ja samalla kääröllä. Molemmat osat ovat tyylillisesti yhtenäisiä; esimerkiksi ilmaisu Israelin pyhä esiintyy toistuvasti kaikkialla kirjassa. Lisäksi Uuden testamentin kirjoittajat pitivät molempia osia Jesajan kirjoittamina.

Jumalaa ei toisin sanoen kannattaisi puolustaa ontuvilla argumenteillä edes Timessä.

Lähteet:

Sullivan, Andrew. 2009. Light at the end of religion's dark tunnel. TimesOnLine (10.5.) http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/andrew_sullivan/article6255785.ece

Wright, Robert. 2009. Decoding God’s Changing Moods. Time (Europe) 173:24, 34-37. (15.6.)