torstai 11. kesäkuuta 2015

Kaksi miljardia kristittyä uskoo perinteiseen avioliittoon


Jeesus vahvisti sen, mitä Genesis kertoo avioliitosta: sen tulisi olla yhden miehen ja yhden naisen elinikäinen liitto.


Joel Kontinen

Kristittyjen suuri enemmistö (eli kaksi miljardia) uskoo perinteiseen avioliittoon. Vaikka jotkut lännen kirkkojen johtajat ovat lipsuneet kauaksi Raamatun opetuksesta, etenkin Afrikan ja Aasian kristityt muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta pitävät kiinni seurakunnan kaksituhatvuotisesta traditiosta, jonka mukaan avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto, niin kuin Jeesus selvästi opetti.

Ne kirkkokunnat, jotka ovat hyväksyneet sukupuolineutraalin liiton, menettävät jäseniään. Perinteistä avioliittoa ja muita kristillisiä arvoja kannattavat kirkkokunnat sitä vastoin kasvavat – ja monesti varsin voimakkaasti.

Tämä johtuu osittain siitä, että kristityt äänestävät jaloillaan ja etsivät seurakunnan, joka kunnioittaa Jumalan Sanaa. He haluavat pitää kiinni Jeesuksen opetuksesta, niin kuin Hän kehotti lähetyskäskyssä:

Opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.” (Matt. 28:20).

Lähde:

Galli, Mark. 2015. Breaking News: 2 Billion Christians Believe in Traditional Marriage. Christianity Today (9.6.).