lauantai 13. kesäkuuta 2015

Teistinen evolutionisti vetää tiukkoja teologisia umpisolmuja

Kuva: FilmRob, Creative Commons.
Joel Kontinen


Suomen kohtalaisen viileänä pysyttelevä kesä näyttää taas kerran saavan teistiset evolutionistit pysyttelemään PC:nsä vierellä ja naputtelemaan rivejä, jotka ensimmäisen vuosisadan kristityistä olisivat kuulostaneet joko kummallisilta – tai sitten melko tutuilta.

Evoluution juuret nousevat muinaisesta kreikkalaisesta filosofiasta. Anaksimandros (610–546 eKr.) opetti, että ensimmäiset oliot syntyivät vedestä ja että myöhemmin ilmaantui kehittyneempiä lajeja. Heraikleitos (540–480 eKr.) puolestaan väitti, että luonto on jatkuvassa muutoksen tilassa.

Apostoli Paavali keskusteli näiden muinaisten evolutionistien jälkeläisten kanssa Ateenassa (Ap. t. 17). Hän kertoi heille yliluonnollisesta luomisesta, joka ei Uudessa testamentissa jää sivulauseeksi, vaan alussa tapahtunutta luomista pidetään selviönä (ks. esim. Joh. 1:1).

Luomisen ajankohta ei jää hämärän peittoon. Jeesus itse sanoi, että Jumala loi ihmisen luomakunnan alussa. Johannes 1:1 (”Alussa oli Sana”) käyttää samaa alkua tarkoittavaa sanaa.

Alku ei ollut vuosimiljardien kuluttua alusta.

Teistinen evolutionisti voi yrittää kiemurrella tästä väljemmille vesille mumisemalla jotain kreationistien fundamentalistisesta raamatuntulkinnasta.

Mutta onko asia näin?

Kärjistäen kysymys on vanhasta eksegeesi vastaan eisegeesi -ilmiöstä. Raamattua tulkittaessa tulisi löytää sen objektiivinen merkitys eli eksegeesi (kr. ἐξήγησις, eksēgēsis). Sen sijaan, että teistinen evolutionisti luottaisi Raamatun omaan todistukseen esimerkiksi luomisesta, hän tuo tekstiin oman merkityksensä eli eisegeesin (kr. εἰσήγησις, eisēgēsis).

Teistisellä evolutionistilla on (1) virheellinen kuva Jumalasta.

Hän luottaa liiaksi tieteen naturalistisiin tulkintoihin – joita monet ei-kristitytkin epäilevät – ja seurauksena on Raamatulle täysin vieras kuva Jumalasta, jota luonnossa ilmenevät lainalaisuudet rajoittavat.

Jeesus teki Uudessa testamentissa ihmeitä hetkessä, mutta teistinen evolutionisti ei usko, että Jumala olisi voinut luoda Aadamin hetkessä.

Teistisellä evolutionistilla on myös (2) virheellinen kuva Raamatusta. Hän korostaa sen inhimillistä puolta mutta unohtaa, että sen perimmäinen kirjoittaja ja inspiroija on Pyhä Henki: ”Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta” (2. Tim. 3:15a, Raamattu Kansalle).

Teistisillä evolutionisteilla (esimerkiksi Eero Junkkaalalla ja hänen hengenheimolaisillaan) on liki patologinen taipumus turvautua evolutionistien Pravdaan eli Talk.origins -sivustoon, joka nauttii heidän keskuudessaan liki kulttimaista suosiota. Sivusto viljelee uutterasti populaaridarvinistisia argumentteja, jotka on vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa hylätty jo vuosia sitten.

Lue lisää teistisen evoluution harharetkistä uutuuskirjasta Kenguruja, kakaduja ja eläviä fossiileja, jonka voit tilata täältä.