torstai 20. lokakuuta 2016

Darvinistinen laki suosii vahvoja ja sortaa heikkoja

Charles Darwinin ajatukset ovat vaikuttaneet usean länsimaan lainsäädäntöön.
Joel Kontinen


Charles Darwinin ajattelu heittää synkän varjon länsimaisen lainsäädännön ylle. Ennen Darwinia lait olivat muuttumattomia, mutta hänen näkemyksensä innoitti oikeuspositivismin syntyyn.

Ihminen on syrjäyttänyt Jumalan perimmäisenä lainsäätäjänä. Absoluuttista totuutta ei tämän mallin mukaan ole olemassa – tai jos onkin, niin se ei vaikuta lakiin tai sen tulkintaan.

Lain nähdään kehittyvän aivan niin kuin elävien olentojen uskotaan kehittyvän.

Niinpä käsitys avioliitosta on yhteiskunnassamme muuttunut. Monilta syntymättömiltä vauvoilta ja sairailta vanhuksilta on riistetty oikeuden, kun abortti ja eutanasia on laillistettu.

Vahvoja suositaan ja heikkoja sorretaan.

Kun ihminen hylkää Jumalan absoluuttiset normit, seuraukset eivät ole kauniita.Lähde:

Johnson, James J.S. 2016. Evolutionary Law. Acts & Facts 25 (9), 20.