lauantai 26. joulukuuta 2009

Apulaisprofessori James Sire: Kristinuskon hylkääminen johtaa irrationaaliseen maailmankatsomukseenJames W. Siren suosittua teosta The Universe Next Door käytetään oppikirjana yli sadassa yliopistossa ja muussa opinahjossa. Sitä on myyty yli 250 000 kappaletta.Joel Kontinen

Kristinuskon hylkääminen johtaa irrationaaliseen maailmankatsomukseen. Tämä käy ilmi englannin kielen ja kirjallisuuden apulaisprofessorin James W. Siren kirjasta The Universe Next Door: A Basic World View Catalog. Hän määrittelee maailmankatsomuksen (ennakko-) oletukseksi, joka meillä on joko tietoisesti tai tiedostamattomasti siitä, millainen maailmamme on pohjimmiltaan.

Siren mukaan ateistien suosima naturalismi on kaikkea muuta kuin rationaalista. “Jos Darwinin naturalismi on totta, [meillä] ei ole mitään keinoa edes osoittaa sen uskottavuutta saatikka todistaa sitä.” (s. 84).

Ateismi ei esimerkiksi johda rationaaliseen ajatteluun vaan nihilismiin, joka puolestaan johtaa tarkoituksettomuuteen. Kaikki naturalistit eivät kuitenkaan ole nihilistejä, koska he eivät ole johdonmukaisia. He eivät toisin sanoen täysin usko omaan maailmankatsomukseensa. Jos he uskoisivat, tarkoituksettomassa universumissa esimerkiksi itsemurha olisi aivan yhtä käypä ratkaisu kuin Walt Disneyn tuottaman piirroselokuvan katselu (s. 93-94).

Apulaisprofessori Sire kritikoi myös ”teistiseen” eksistentialismiin tukeutuvaa raamatuntulkintaa, jota Suomessakin on viime vuosikymmeninä harjoitettu turhan paljon (esimerkiksi Heikki Räisänen ja Matti Myllykoski edustavat tällaista näkemystä). Rudolf Bultmannin jalanjälkiä seuraavat teologit eivät halua kuullakaan monista uusista tutkimuksista, jotka kertovat Vanhan testamentin tapahtumien historiallisesta luotettavuudesta (s.124-125).

Siren sujuvasti kirjoitettua mutta silti akateemista tekstiä on ilo lukea. Vuoden 1976 painoksessa on asia- ja henkilöhakemisto sekä liki parikymmentä sivua viitteitä.

Lähde:

Sire, James W. 1976. The Universe Next Door: A Basic World View Catalog. Downers Grove: InterVarsity Press.