sunnuntai 15. huhtikuuta 2012

Kolmipiikin nopea toistuva evoluutio?


Kuva: Ron Offermans, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Joel Kontinen

Evoluutio voi olla aika harhaanjohtava sana. Monesti pieniä lajinsisäisiä muutoksia pidetään todisteina luonnonvalinnan ja mutaatioiden mahdista, kunhan aikaa kuluu miljoonia vuosia.

Äskettäin Nature news raportoi Stanfordin yliopiston evoluutiobiologin David Kingsleyn ja kollegoiden tutkimuksesta. Artikkelin mukaan makeassa vedessä elävät kolmipiikit ovat kehittyneet meressä eläneistä esi-isistään useita kertoja – ja lisäksi hämmästyttävän nopeasti.

Meressä elävillä kolmipiikeillä on enemmän suojarakenteita kuin niiden makeanveden lajitovereilla. Meressä ja järvessä elävät kolmipiikit ovat kaikki edelleenkin kolmipiikkejä, joten darvinismin edellyttämää evoluutiota ei kaloissa ole tapahtunut. Ne ovat vain sopeutuneet elinympäristöönsä.

Samantapainen ilmiö näkyy myös darwininsirkuissa. Niiden nokan koko voi vaihdella suuresti, mutta kun niitä tutkitaan kymmenien vuosien perspektiivillä, mitään selvää trendiä ei voida havaita.

Sirkut olivat alussa sirkkuja. Ja lopuksi ne olivat edelleenkin sirkkuja.

Kingsley ja kollegat julkaisivat tutkimuksensa Naturessä. Vaikka Kingsley sanoo, että kolmipiikkien pienoiset muutokset antavat heidän tutkia “selkärankaisten evoluution molekyylistä perustaa”, niin kaloilla kuin linnuillakin on luontainen kyky sopeutua ympäristöönsä.

Darvinistista evoluutiota se ei ole.

Lähde:

Shen, Helen. 2012. Stickleback genomes reveal path of evolution. Nature news (4.4.).