keskiviikko 17. helmikuuta 2016

Tutkijat kyseenalaistavat zirkoniajoituksen perusolettamuksen


Zirkoni. Kuva: Chd, Creative Commons (CC BY-SA 3.0).Joel Kontinen

Vallitsevan uskomuksen mukaan radiometriset iänmääritysmenetelmät ovat tarkkoja ja luotettavia. Harva on kuitenkaan perehtynyt niiden perusolettamuksiin, joiden varassa ne joko toimivat tai eivät toimi toivotulla tavalla.

Tutkijat ovat toistamiseen kritikoineet menetelmien luotettavuutta (lue lisää tästä, tästä ja tästä), mutta suuri yleisö ei tiedä sitä.

Tuore Nature Communications -tiedelehdessä julkaistu tutkimus haastaa zirkoniajoituksen perusolettamuksia. Geologi Sandra Piazolo (Macquarie University, Sydney) kollegoineen osoitti, että emäisotoopit (alkuperäiset radioaktiiviset aineet) ja tytärisotoopit (hajoamistuotteet) voivat liikkua kiteessä oletettua enemmän.

Tästä voi koitua vakavia ongelmia iänmääritykselle.

Zirkonissa (ZrSiO4) on uraania, jota käytetään sen ajoittamiseen. Sen uskotaan hajoavan lyijyksi vuosimiljoonien saatossa. Uraani-lyijy-ajoitus (U-Pb-ajoitus) on yleisimpiä radiometrisiä iänmääritysmenetelmiä.

Aika näyttää, miten muut geologit reagoivat tutkimukseen.

Lähde:

Piazolo, Sandra et al. 2016. Deformation-induced trace element redistribution in zircon revealed using atom probe tomography. Nature Communications. 7:10490 doi: 10.1038/ncomms10490 (12.2.).