keskiviikko 8. helmikuuta 2012

Biologisen muuntelun rajat

Joel Kontinen

TV7:n ohjelmasarjan Raamatun arvovallan ja tieteen puolesta kuudennessa jaksossa dosentti Lennart Saari tarkastelee eliömaantiedettä.

Charles Darwinin päivinä uskottiin yleisesti, että Jumala loi kunkin eläinlajin juuri siinä paikassa, jossa se eli. Raamattu ei tue tällaista näkemystä.

Lisäksi uskottiin, että lajit ovat muuttumattomia. Tämä näkemys perustui Carl von Linnén (1707–1778) ajatteluun, vaikka hän itse ei myöhemmin pitänyt kiinni lajien absoluuttisesta muuttumattomuudesta.

Darwin huomasi, että eri saarilla elävät eläimet erosivat hieman toisistaan. Tämä antoi hänelle kimmokkeen päätellä, että pienet muutokset kumuloituvat eli kasaantuvat, ja näin uusia lajeja muodostuu.


Muuntelulla on kuitenkin rajansa
. Eliömaailma ei tue darvinistista evoluutiota.