sunnuntai 5. helmikuuta 2012

Pitkä sota Jumalaa vastaan


Joel Kontinen


Ihmiskunnan sota Jumalaa vastaan ei alkanut Charles Darwinista. Kapina sai alkunsa jo Eedenissa, kun Aadam ja Eeva kääntyivät Luojaansa vastaan.

Kapinasta oli traagisia seurauksia, joita yhä näemme mediassa. Ohdakkeiden ja orjantappuroiden lisäksi syntiinlankeemus vaikutti myös ihmisten moraaliin. Se ei ilmene yksinomaan sotina ja joukkomurhina vaan myös ihmisten asenteissa.

Monesti ihminen valitsi strategiakseen Jumalan olemassaolon kieltämisen. Jotkut taas otaksuvat Aadamin ja Eevan tavoin, että Jumala ei oikeasti tarkoita sitä, mitä Hän selvästi sanoo (esimerkiksi Sanastaan, olemuksestaan, ihmisen alkuperästä ja avioliitosta).

Huonoista valinnoista ja huonoista strategioista on aina huonoja seurauksia. Palkittu brittiläinen toimittaja ja kirjailija Melanie Phillips on osoittanut, että nykyisin Isossa-Britanniassa ”suvaitsevuuden” ylikorostaminen on johtanut kristillisten arvojen polkemiseen ja kristittyjen suoranaiseen syrjimiseen.

Phillipsin mukaan Isossa-Britanniassa irrationalismi on lisääntynyt hälyttävästi. Homoseksuaaleja ja muslimeja suositaan ja kristillisiä arvoja halveksutaan. Kasvava antisemitismi ilmenee räikeänä Israelin vastustamisena.

Apostoli Paavali totesi Roomalaiskirjeessä, että kun ihminen alkaa palvoa luotua Luojan asemesta, seuraukset ovat katastrofaaliset.

Lähteet:

Morris, Henry M. 2000. The Long War Against God: The History and Impact of the Creation/Evolution Conflict. Green Forest, AR: Master Books.

Phillips, Melanie. 2010. The World Turned Upside Down: The Global Battle over God, Truth, and Power. New York: Encounter Books.