lauantai 22. elokuuta 2009

Skeptikon näkemys uskonnon evoluutiostaSkeptikko Michael Shermer pohtii uskonnon alkuperää. Kuva Wikipediasta.
Joel Kontinen

Ihmisillä on tapana selittää kaikki olevainen omasta maailmankuvastaan käsin. Tämä ei liene ihme, sillä oman näkemyksen kannalta hankalasti selitettävät ilmiöt aiheuttavat herkästi kognitiivista dissonanssia.

Niinpä esimerkiksi Sigmund Freud kehitti teorian (tai pikemminkin hypoteesin) uskonnon alkuperästä. Hän selitti freudilaiseen tapaan, mistä uhraaminen sai alkunsa.

Hiljattain Skeptic- lehden päätoimittaja Michael Shermer ilmaisi oman käsityksensä uskonnon alkuperästä. Hänen mukaansa ihmiset uskovat Jumalaan, koska meillä on taipumus etsiä syy- ja seuraussuhteita luonnonilmiöistä. Shermer keittää selityssoppansa animistien uskomuksista, Afrikan savannien äänistä ja sosiaalisesta tarkoituksenmukaisuudesta.

Michael Shermer on ateisti, joka pitää darvinistista evoluutiota totena. Hänen mukaansa uskonto on evoluution oheistuote, joka on lajillemme eduksi.

Shermer otaksuu, että Afrikan savanneilla aikoinaan eläneet villi-ihmiset yhdistivät ruohon kahinan petoeläimiin ja myöhemmin oppivat näkemään muitakin syy- ja seuraussuhteita luonnossa. Hänen mukaansa tämä on johtanut siihen, että ihmiset uskovat sieluun, henkiin, jumaliin, demoneihin, enkeleihin, avaruusolioihin, älykkääseen suunnitteluun ja hallitusten salajuoniin.

Luonnonvalinta näyttelee Shermerin selityksessä keskeistä roolia. Meille on hyväksi elää sovussa muiden ihmisten kanssa, ja uskonto tarjoaa tähän normiston, joka palvelee lajimme kehitystä.

Moraali ja uskonnot ovat siis luonnonvalinnan juonia saada meidät noudattamaan sosiaalisia ja moraalisia sääntöjä. Jossain vaiheessa ihmiset keksivät ulkoistaa normien alkuperän, ja näin Jumala kehitettiin lainantajaksi.

Shermerin selitykset uskonnon kehityksestä eivät ole sen vakuuttavampia kuin Freudin tarinointi. Ne ovat enimmäkseen perinteistä darvinistista satuilua. Näyttää siltä, että niiden ensisijainen tarkoitus on vähentää Shermerin omaa kognitiivista dissonanssia.Lähde:

Shermer, Michael. 2009. Homo religious. http://skepticblog.org/2009/08/18/homo-religious/