sunnuntai 1. kesäkuuta 2008

Expelled ja SchopenhauerArthur Schopenhauer (1788-1860). Kuva: Wikipedia.Joel Kontinen

Saksalainen filosofi Arthur Schopenhauer (1788-1860) sanoi: “Kaikki totuus käy kolmen vaiheen läpi. Ensin sitä pilkataan. Toiseksi sitä vastustetaan kiivaasti. Kolmanneksi se hyväksytään itsestäänselvyytenä. ”

Schopenhauerin näkemystä voitaneen pitää tulkintana siitä, miten me ymmärrämme tiedettä ja perimmäisiä kysymyksiä. Suomen kielen perussanakirja määrittelee tieteen seuraavasti: ”ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden järjestelmällinen ja kriittinen tutkiminen; sen avulla saatu tietojen jäsentynyt kokonaisuus.” Englannin kielessä sana science (‘tiede’) tulee latinan substantiivista sciencia, ‘tieto’. Tiede on toisin sanoen totuuden etsintää tai ainakin sen tulisi olla.

Mutta todellisuudessa tieteen teoriat eivät olekaan hyvin perusteltuja tosi uskomuksia vaan hallitseva paradigma määrää miltei poikkeuksetta, mitä pidetään totuutena ja mitä ei. Tämä ilmenee selvästi darvinistien reaktiona Ben Steinin filmiin Expelled: No Intelligence Allowed. Filmin alkupuolella Richard Dawkins sanoo: “Tiedemiehenä suhtaudun varsin vihamielisesti kilpailevaan dogmiin.” Dawkins käytti sanaa doctrine, joka kalskahtaa oikeaoppisuudelta ja voidaan myös kääntää opinkappaleeksi.

Evolutionistit eivät olleet kovinkaan tyytyväisiä Dawkinsin tunnustukseen eivätkä hänen muihinkaan vastauksiinsa. Näin voitaneen päätellä heidän kirjoituksistaan Internetin keskustelufoorumeilla.

Näyttää siltä, että ihmisen ja kaiken muunkin alkuperää koskevissa debaateissa Schopenhauerin kaksi ensimmäistä vaihetta ovat lomittaisia. Kilpailevia eli ei-darvinistisia selityksiä sekä pilkataan että vastustetaan kiivaasti.

Mutta jos Schophenhauer on oikeassa, ne lopulta hyväksytään itsestäänselvyyksinä.

Lähde
.
Haarala, Risto (toim.) 1995. Nykysuomen perussanakirja. Helsinki: Painatuskeskus.