perjantai 9. lokakuuta 2009

Jumala ei luonut maailmaa alussa?


Gustave Doré: Valon luominen, public domain.
Joel Kontinen

Hollantilainen Vanhan testamentin professori Ellen van Wolde väittää, että 1. Mooseksen kirjan ensimmäinen jae on käännetty väärin. Hänen mukaansa heprean kielen sana bara (‘luoda’) ei tarkoita sitä, mitä luulemme sen tarkoittavan.

Umberto Econ työtoverina aikoinaan työskennellyt Van Wolde myöntää, että bara tarkoittaa luomista. Mutta hän selittää, että Raamatun kirjoittajat eivät suinkaan tarkoittaneet sitä, että Jumala loi kaiken vaan että hän loi ainoastaan ihmiset ja eläimet.

Niinpä hänen mukaansa maapallo oli jo olemassa Genesiksen aloitusjakeessa. Hän uskoo, että bara viittaa erottamiseen. Alussa Jumala erotti maan taivaasta, kuivan maan merestä sekä meripedot linnuista ja maaeläimistä.

Van Wolde sanoo näkemyksensä perustuvan Raamatun kokonaisopetukseen ja Mesopotamian muiden kulttuurien luomisteksteihin. Hän torjuu juutalaiskristillisen perinteisen creatio ex nihilo (‘tyhjästä luominen’) -ajatuksen virheellisenä.

Todellisuudessa Genesiksen ensimmäisen jakeen ilmaus taivas ja maa on merismiksi kutsuttu kielikuva, joka viittaa koko universumiin.

Van Wolden näkemys eroaa jyrkästi muiden Vanhan testamentin tuntijoiden käsityksestä.

James Barr (1924-2006), joka toimi heprean kielen professorina Oxfordin yliopistossa, kirjoitti:

"Sikäli kuin tiedän, missään maailmanluokan yliopistossa ei luultavasti ole yhtään heprean kielen tai Vanhan testamentin professoria, joka ei uskoisi, että Genesis 1-11 kirjoittaja(t) halusi(vat) välittää lukijoilleen sen käsityksen, että

1. luominen tapahtui kuutena, nykyvuorokauden mittaisena 24 tunnin päivänä.
2. kun Genesiksen sukuluettelojen vuodet lasketaan yhteen, niistä koostuu yhtäjaksoinen kronologia maailman luomisesta Raamatun historian myöhempiin jaksoihin.
3. Nooan ajan vedenpaisumus oli maailmanlaajuinen ja tuhosi kaiken elollisen paitsi ne ihmiset ja eläimet, jotka olivat arkissa.
"

Barrin mielestä luominen tarkoittaa täsmälleen sitä, mitä lukija arveleekin sen tarkoittavan eli sitä, että Jumala loi kaiken tyhjästä sanallaan. Tämä käy myös ilmi seuraavista jakeista:

"Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi" (2. Moos. 20:11).

"Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla: näkyvä on syntynyt näkymättömästä" (Heb. 11:3).

"Hänen [Jeesuksen] välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat" (Kol. 1:16).

Van Wolde lukee Genesiksen tekstiin sellaista, mitä siinä ei ole. Hän sanoo, että muiden vanhojen kirjoitusten mukaan alussa vallitsi pimeys ja merihirviöt asuivat suurissa vesissä.

Raamatuntutkijat kutsuvat tällaista tulkintaa eisegeesiksi. Eksegeesi (kr. exegesis) on Raamatun tekstistä nouseva selitys. Eisegeesi (kr. eisegesis, ’sisään tuominen’) taas tarkoittaa, että lukija tuo omat ajatuksensa Raamatun tekstiin.

Professori van Wolden teesit muistuttavat jossain määrin radikaalien suomalaisteologien väitteitä: Antti Kylliäinen sanoi kaikkien pääsevän taivaaseen ja Matti Myllykoski väitti, että Jeesus haudattiin joukkohautaan.

Skeptikot ovat ennenkin tuoneet naturalistisia selityksiä Raamattuun. Muistamme viime vuosilta etenkin ”Jeesus käveli jäälautalla” , ”Mooses kärsi hallusinaatioista” ja ”Jeesuksen perhehauta löytyi” - uutisankat.

Genesiksen alkujakeen uudelleentulkinta kuuluu samaan kategoriaan. Villit hypoteesit pääsevät otsikoihin, mutta akateemisen tai muunkaan raamatuntutkimuksen kanssa niillä ei juuri ole tekemistä.


Lähteet:

Alleyne, Richard. 2009. God is not the Creator, claims academic. Telegraph.co (8.10.)
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/6274502/God-is-not-the-Creator-claims-academic.html

Barr, James. 1984. Kirje David C. C. Watsonille, 23.4.1984.

Teinonen, Seppo A. 1999. Teologian sanakirja. 2. p. Helsinki: Kirjapaja.

Tutkija: Raamattu ei kerro ajan alusta. HS.fi uutiset. 9.10.2009. http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Tutkija+Raamattu+ei+kerro+ajan+alusta/1135249913985