torstai 5. tammikuuta 2012

Tunteet jylläävät aikamme keskusteluissa


Tämä skenaario ei perustu tunnettuihin tosiseikkoihin. Piirros: José-Manuel Benito Álvarez, Wikipedia.Joel Kontinen

Ympäristökeskustelun osapuolet eivät tyydy pelkkiin faktoihin, vaan he vetoavat myös tunteisiin, selviää tuoreesta väitöskirjasta.

Teologian tohtori Minna Näsmanin väitöskirjatutkimus Livsåskådningars roll in miljökonflikter tarkastettiin Åbo Akademissa joulun alla.

Jos haluat vaikuttaa vastapuolen mielipiteisiin, älä tyydy pelkkiin faktoihin”, Aamulehti luonnehtii väitöskirjan keskeisintä antia.

Näsmanin teesi näkyy myös muissa keskusteluissa. Kun evoluution puolustaja haluaa mainostaa ideologiaansa, hän ei tyydy asia-argumentteihin, vaan turvautuu monesti tunteisiin, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä faktojen kanssa. Monesti heillä ei edes ole kunnon asia-argumentteja.

Sama pätee myös homojen oikeuksien puolustajiin. Tunteet jylläävät heidän kannanotoissaan.

Monelle lienee yllätys, että kristillinen maailmankuva perustuu vahvasti todisteisiin. 1. Korinttilaiskirjeen 15. luvussa apostoli Paavali esimerkiksi osoittaa, että Kristuksen ylösnousemus oli todellinen historiallinen tapahtuma, jolla oli satoja luotettavia silminnäkijöitä.

Lähde:

Aalto, Marja. 2012. Tunne livahtaa kieleen, kun pitää vakuuttaa muut. Aamulehti 5.1., B18.