lauantai 30. elokuuta 2008

Aadamista seitsemäsJuudaksen kirjeessä mainitaan myös Kain, joka surmasi veljensä Abelin. Kuva Answers in Genesiksen luomismuseosta.

Joel Kontinen

Mitä Uuden testamentin kirjoittajat opettivat ihmiskunnan iästä? Juudaksen kirjeessä on kiehtova jae, jossa sanotaan: ”Heistä on myös ennustanut Henok, Aadamista seitsemäs: ’Katso, Herra tulee pyhiensä tuhatlukuisen joukon kanssa.' ”

1. Mooseksen kirjan 5. luvun sukuluettelo mainitsee Henokin, joka todellakin kuului seitsemänteen sukupolveen Aadamista laskettuna. Ne, jotka uskovat Jumalan käyttäneen evoluutiota tai olettavat, että Genesiksen sukuluettelossa on aukkoja, eivät saa olettamuksilleen tukea Uudesta testamentista.

Kaikki eivät usko, että Juudas oli Jaakobin veli, kuten hän sanoo olevansa kirjeen alkujakeessa, koska hän käytti juutalaista ilmestyskirjallisuutta lähteenään. Tämä ei kuitenkaan tee hänestä epäluotettavaa. Paavalikin lainasi kreikkalaisia runoilijoita kahdesti (Apostolien teot 17: 28; Titus 1:12).

Jaakob ja Juudas olivat Jeesuksen maallisia veljiä, jotka eivät ennen ristiinnaulitsemista ja ylösnousemusta vielä uskoneet Jeesuksen olevan Jumala, mutta Apostolien tekojen alkuluvussa he jo kuuluivat opetuslasten joukkoon.

Henokin lisäksi Juudaksen kirjeessä mainitaan myös Kain, joka surmasi veljensä Abelin.

Myös Jeesus ja Uuden testamentin kirjoittajat uskoivat, että Genesis on historiaa ja että siinä kerrotut henkilöt olivat todellisia ihmisiä.

Jeesus opetti: ”jo luomakunnan alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi” (Markuksen evankeliumi 10:6). Hän piti toiseen sukupolveen kuulunutta Abelia historiallisena henkilönä (Luukaan evankeliumi 11:51) ja Nooan ajan vedenpaisumusta todellisena tapahtumana (Matteuksen evankeliumi 24:37).

Paavali kirjoitti, että synti tuli maailmaan yhden ihmisen – Aadamin – rikkomuksen vuoksi (Roomalaiskirje 5:12-14). Synti toi kuoleman ja kärsimyksen keskuuteemme, mutta Jeesus Kristus voiti kuoleman ristillä.