sunnuntai 1. maaliskuuta 2009

Auguste Comte – positivismin satusetäPositivismin isä ei perustanut näkemystään tietoon. Kuva Wikipediasta.
Joel Kontinen

Aikamme arkiajattelu pitää uskoa ja tiedettä täysin erillään toisistaan. Harva edes osaa kyseenalaistaa tätä näkemystä. Myytti puolueettomasta tieteestä perustuu ainakin osaksi sosiologian isän ja positivismin kehittäjän Auguste Comten (1798- 1857) näkemyksiin.

Comten mukaan ihmiskunnan älyllisessä kehityksessä voidaan erottaa kolme vaihetta:

1) Teologinen vaihe
2) Metafyysinen vaihe
3) Positiivis-tieteellinen vaihe

Jaottelu on yhtä tieteellinen kuin Sigmund Freudin näkemys uskonnon kehityksestä tai marxilainen historiankäsitys, jota vielä ennen Berliinin muurin kaatumista pidettiin hyvinkin tieteellisenä monissa itäisen Euroopan valtioissa.

Comte näki oman erinomaisuutensa siinä, että hän auttoi ihmiskuntaa pääsemään kolmanteen vaiheeseen.

Auguste Comten ajattelu sopii mainiosti ateistiseen maailmanselitysmalliin. Mutta kriittistä tarkastelua se ei kestä. Olettamus, että ihmiskunta vääjäämättä kehittyy älyllisesti ja että jokainen sukupolvi tietää todellisuudesta enemmän kuin edeltäjänsä on myytti, joka perustuu historian tarkoitushakuiseen tulkintaan.

Esimerkiksi Michael Ruse arvelee, että Comten ajattelu on vaikuttanut ratkaisevasti 1900-luvun filosofiaan.

On tuskin yllätys, että evolutionistit ovat omaksuneet Comten näkemyksen ihmiskunnan älyllisestä kehityksestä. Heiltä tosin puuttuu mekanismi, joka ohjaisi sitä. Tieteilijät, jotka hyväksyvät yksinomaan materiaaliset syyt, eivät voi omaksua edes hegeliläistä maailmanhenkeä kehityksen ohjaajaksi, koska muut kuin aineelliset selitykset evät sovi heidän pieneen maailmaansa.

Professori Tapio Puolimatkan saama kritiikki osoittaa, että ateistifilosofit eivät vieläkään ole käsittäneet, että monet johtavat filosofit ovat jo siirtyneet jälkicomteläiseen aikaan, jossa Comten näkemykset on pantu romukoppaan.

Niille ei ole löytynyt todisteita. Sama kohtalo odottanee myös darvinistista ajatusrakennelmaa – ennemmin tai myöhemmin.


Lähteet:


Puolimatka, Tapio. 2008. Usko, tiede ja evoluutio. Helsinki: Uusi Tie.

Ruse, Michael. 2005. Comte. Teoksessa Honderich, Ted (toim.). The Oxford Companion to Philosophy. Oxford: Oxford University Press.