keskiviikko 12. lokakuuta 2011

Mikä Israelissa on niin ihmeellistä?

Joel Kontinen

Auringon alla ei ole yhtään toista Israelin kaltaista kansakuntaa. Neljä vuosituhatta sitten Jumala lupasi Abrahamille kansakunnan ja maan. Vuosien saatossa Hän ilmoitti lisää yksityiskohtia tämän uskonsankarin jälkeläisten tulevista vaiheista.

Jumala varoitti, että Hän hajottaisi israelilaiset muiden kansojen sekaan, jos he eivät tottelisi Häntä. Juuri näin tapahtui. Hän myös lupasi tuoda heidät takaisin luvattuun maahan.

Juutalaiset eivät kadottaneet kansallista identiteettiään eivätkä lopullisesti edes kieltään.

Vaikka jotkut juutalaiset opettelivat lukemaan muinaisia kirjoituksia hepreaksi pitkän diasporan aikana, heprea ei enää ollut kenenkään äidinkieli. Mutta sitten Eliezer Ben Yehuda (1858 – 1922) elvytti kielen, ja nykyään hepreaa puhutaan kaikkialla Israelissa.

Vanhassa testamentissa on kymmenittäin Israelin kohtalosta kertovia ennustuksia. Niin kuin seuraavalta videolta näkyy, suurin osa niistä on toteutunut.Israelin jatkuva olemassaolo kertoo siitä, että voimme luottaa Jumalan Sanaan.