sunnuntai 23. lokakuuta 2011

Mikroevoluutio ja makroevoluutioJääkarhu ja harmaakarhu kuuluvat samaan Genesiksen lajiin. Kuva: Ansgar Walk, Wikipedia.Joel Kontinen

Mikroevoluutio ja makroevoluutio ovat käsitteitä, joihin monesti törmää keskustelussa darvinistisesta kehitysajattelusta. Moni ajattelee, että mikroevoluutiolla tarkoitetaan lajien sisäisiä muutoksia ja makroevoluutiolla muutoksia, jotka synnyttävät uusia lajeja.

Evolutionistin mielestä mikroevoluutio johtaa vuosimiljoonien saatossa makroevoluutioon.

Käsitteet ovat harhaanjohtavia. Genesiksen käsite laji on huomattavasti kattavampi kuin nykybiologian laji. Niinpä esimerkiksi koirarotuja ei voida pitää todisteena mikroevoluutiosta. Lajiutuminen eli uuden eläinlajin syntyminen ei siis ole ”makroevoluutiota”, vaan se kertoo pikemminkin eliöiden sopeutumiskyvystä elinympäristöönsä.

Jääkarhu ja harmaakarhu näyttäisivät kuuluvan samaan Genesiksen lajiin, samoin leijona ja tiikeri (joiden jälkeläiset ovat liikereitä).

Esimerkiksi Creation Ministries International ja Answers in Genesis suosittelevat, että käsitettä mikroevoluutio ei käytettäisi lainkaan.