torstai 6. tammikuuta 2011

Miksi ateisti ei pidä teologiasta?Raamatun mukaan Jeesus Kristus on kaikkivaltias. Bysanttilainen ikoni noin vuodelta 1100. Kuva Wikipediasta.Joel Kontinen

Tiede tutkii havaittua todellisuutta, teologian perusteena on vain ja ainoastaan tarkemmin määrittelemätön ’ilmoitus’ ”. Näin Asko Rantanen luonnehtii luonnontieteiden ja teologian eroa.

Aamulehdessä on vaihteeksi keskusteltu akateemisen teologisen koulutuksen paikasta ja luonteesta. Rantanen pitää uskontotiedettä huomattavasti objektiivisempana kuin teologiaa. Tämäkin näkemys riippuu pitkälti sen esittäjän maailmankatsomuksesta.

Uskontotiede pitää kaikkia uskontoja periaatteessa samanveroisina ja valitettavan usein tarkastelee uskontoa ateistisesta perspektiivistä, ja siinä se muistuttaa valtavirran luonnontieteitä, jotka pyrkivät selittämään kaiken naturalistisesti ikään kuin Jumalaa ei olisi olemassa.

Kristinusko taas on ainutlaatuinen, muut poissulkeva, historiaan perustuva uskonto.

Aamulehden keskustelijat eivät näytä muistavan, että länsimainen tiede kumpuaa kristinuskosta, jonka mukaan rationaalinen Luoja loi rationaalisen maailman. Evoluutioon perustuvan luomismyytin mukaan kaikki olevainen on syntynyt olemattomasta ilman mitään syytä.

Jos – kuten minä ja monet muut uskomme – Jumala on olemassa, niin teologian pitäisi olla tärkein tieteenala. Jumalan olemassaolo tarkoittaa myös sitä, että darvinistinen evoluutio ei voi pitää paikkaansa, koska kehitysoppi on pohjimmiltaan ateistinen myytti.

Moni haluaa uskoa evoluutioon, koska sen ainoa vaihtoehto on luominen. Ja Luojalla on omistusoikeus luomaansa maailmaan.


Lähde:

Rantanen, Asko. 2011. Uskontotiede eroaa oleellisesti teologiasta. Aamulehti 6.1., B20.