keskiviikko 22. kesäkuuta 2011

”Mitä enemmän opimme tietämään perimästämme, sitä epäuskottavampi Darwinin teoriasta tulee"World valitsi evoluutiokriittisiä kirjoja.Joel Kontinen

Darvinistinen evoluutio on sikäli erikoinen ajatusrakennelma, että mitä enemmän siitä tiedämme, sitä epäuskottavampi siitä tulee. Tämä käy ilmi etenkin ihmisen ja muidenkin olentojen biokemiasta. Worldin päätoimittaja Marvin Olasky lainaa biokemisti Jonathan Wellsin mietteitä lehden uusimmassa numerossa perustellessaan kirjavalintojaan.

World on tunnetuimpia kristillisiä aikakausjulkaisuja. Lehti valitsi kaksi evoluution haastavaa teosta vuoden kirjoiksi.

Olasky esittelee heinäkuun alussa ilmestyvässä numerossa valitut teokset: Norman C. Nevinin toimittaman esseekokoelman Should Christians Embrace Evolution? (InterVarsity Press, 2009) ja Jay W. Richardsin toimittaman kokoelman God and Evolution (Discovery Institute Press, 2010).

Molemmat kirjat haastavat teistisen evoluution. Nevinin teos on vastaus Denis Alexanderin näkemyksille ja Richardsin lähinnä Francis Collinsin teeseille.

World on valinnut linjan, joka poikkeaa huomattavasti Christianity Todayn valitsemalta polulta. Lehti osoittaa pitävänsä kiinni Raamatun arvovallasta – myös teististä evoluutiota vastaan.


Lähde:

Olasky, Marvin. 2011. Books of the Year. World (2.7. ilmestyvä lehti).