perjantai 28. syyskuuta 2007

Kreationismi haastaa luonnontieteet?

Joel Kontinen


Aamulehden Valo-liitteessä 28.9. on kiinnostavia väittämiä kreationisteista. Toimittaja Nina Koskivaara esitteli TV1:ssä maanantaina 1.10. tulevaa ohjelmaa Luomisoppi vastaan Darwin ja paljasti seuraavat ”totuudet”:

· Answers in Genesis on amerikkalainen seurakunta.
· Kreationismi on leimallisesti amerikkalainen liike.
· Kristilliset fundamentalistit haluavat, että kouluissa opetetaan ”Raamatun versiota elämän synnystä”.
· Intelligent Design (ID) on ”näennäisesti neutraali ja uskonnosta vapaa teoria”.

Koskivaara on onnistunut sekoittamaan miltei kaiken mahdollisen. Answers in Genesis on toki kristillinen järjestö, mutta se ei ole seurakunta vaan tiedemiesten ja -naisten muodostama järjestö. Sitä paitsi sen perustaja Ken Ham on australialainen.

Kreationisteja on nykyisin kaikkialla. Suurin kreationistinen järjestö ei edes ole USA:ssa vaan Etelä-Koreassa.

Tuskin yksikään kreationisti haluaa, että kouluissa evoluution opetus korvataan 1. Mooseksen kirjan kuvauksella kaiken synnystä. Yleensä kreationistit nimenomaan haluavat, että lapset ja nuoret tietävät, mitä evoluutio on. Evolutionistit taas eivät halua, että sitä opetetaan johdonmukaisesti heikkouksineen ja ristiriitaisuuksineen. Ongelmana on se, että nykyinen kouluopetus muistuttaa pikemminkin indoktrinaatiota kuin totuuden etsintää, koska luonnontieteessä suunnittelu näyttää olevan ruma sana.

ID on muutakin kuin näennäisesti neutraali. Kaikki sen kannattajat eivät edes ole kristittyjä. Esimerkiksi biologi Jonathan Wells on moonilainen ja matemaatikko/filosofi David Berlinski ainakin omien sanojensa mukaan agnostikko. Darvinismi ei sen sijaan ole edes näennäisesti neutraali, vaan se perustuu uskomukseen, ettei Jumalaa tai älykästä suunnittelua ole olemassakaan.

Ohjelma luokitellaan dokumentiksi. Koskivaaran mukaan kaikki oli hyvin, kunnes ”amerikkalainen kreationistinen ryhmä päätti kristinuskon nimissä haastaa luonnontieteen yleisesti hyväksytyt lainalaisuudet”. Todellisessa elämässä monet kreationistit ovat arvostettuja tiedemiehiä, jotka hyväksyvät luonnonlait mutta eivät darvinistien spekulaatioita. Evoluutiolla taas ei ole mitään tekemistä lainalaisuuksien kanssa, koska se rikkoo ne kaikki ja turvautuu aivan liian monissa mutkissa ihmeisiin, joita edes ”aukkojen Darwin” ei pysty tukkimaan.

maanantai 17. syyskuuta 2007

Usko vuosimiljooniin: geologinen totuus vai olettamuksiin perustuva dogmi?

Näiden kallioiden ikä ei ole kirkossa kuulutettu.


Joel Kontinen

Jääkausi on jättänyt monenlaisia merkkejä luontoon. Suomessa huomattavimpia nähtävyyksiä ovat jo kansallisen heräämisen ajan taiteilijoita innostaneet Ruoveden rotkolaaksot, joista tunnetuin on Helvetinkolu.

Geologisia muodostelmia käytetään monesti todisteina miljoonista vuosista. Usko miljooniin vuosiin on äärimmäisen dogmaattista niin geologien kuin maallikoidenkin keskuudessa, vaikka esimerkiksi meteorologi Michael Oard on todennut, että jääkausi on voinut syntyä ainoastaan yhden historiallisen tapahtuman eli Nooan ajan globaalin vedenpaisumuksen jälkimainingeissa.

Mutta usko vuosimiljooniin elää sitkeästi. Tämä kävi selvästi ilmi 15. 9. yleisöretkellä, jonka Metsähallitus ja Geologian tutkimuskeskus järjestivät Helvetinkolun kansallispuiston 25-vuotisjuhlan kunniaksi. Sen aikana dosentti Heikki Hirvas kertoi kolun synnystä.

”Ei ole niin sanottua geologista totuutta”, hän vakuutti. ”Geologia ei ole eksakti tiede kuten matematiikka tai kemia”, hän jatkoi ja havainnollisti, miten esimerkiksi 1960-luvun alussa epäiltiin mannerlaattojen liikkeitä ja Milankovićin syklien vaikutusta maapallon ilmastoon.

Serbialainen geofyysIKko ja tähtitieteilijä Milution Milankovic ehdotti, että Maan kiertoradan elliptisyys vaihtelee 100 000 vuoden sykleissä ja että tämä vaikuttaa dramaattisesti maapallon ilmastoon.

Tästä on päätelty, että jääkausia on myös ollut viime vuosimiljoonina noin 100 000 vuoden välein. Michael Oard on muistuttanut, että vielä 1970-luvulla uskottiin, että jääkausia oli neljä.

Metsähallituksen sivusto luontoon.fi arvioi rotkojen iäksi 150-200 miljoonaa vuotta. Hirvas taas kertoi, että Helvetinkolu muodostui noin 1,8-1,9 miljardia vuotta sitten. Hänen mukaansa iänmääritysmenetelmissä virheet ovat vain prosenttien luokkaa.

Hirvas vakuutti, että iänmääritysmenetelmät ovat varsin luotettavia, koska radioaktiivisten aineiden hajoamisnopeudet tunnetaan eli tiedetään, miten nopeasti tietty radioaktiivinen aine puoliintuu ja muuttuu toisiksi aineiksi.

Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Iänmääritysmenetelmät ovat luotettavia vain, jos seuraavat olettamukset pitävät paikkansa:

1. Emäisotooppien (alkuperäisten radioaktiivisten aineiden) ja tytärisotooppien (hajoamistuotteiden) määrään ei ole vaikuttanut mikään muu kuin radioaktiivinen hajoaminen.
2. Kun kallio muodostui, siinä oli tietty määrä tytärisotooppia, yleensä ei lainkaan.
3. Hajoamisnopeus on aina ollut vakio.

Käytännössä on mahdotonta tarkistaa, pitävätkö nämä olettamukset paikkansa, joten iänmääritysmenetelmiä ei voida pitää absoluuttisina. Institute for Creation Researchin RATE (Radioisotopes and the Age of The Earth) -tutkimushanke toi päivänvaloon todisteita, jotka osoittavat, että radioaktiivisten aineiden hajoamisnopeus ei ole ollut vakio.

Iänmääritysmenetelmiin ei siis voida luottaa, koska niiden perusolettamuksia ei voida tarkistaa. Lisäksi ”huonot” tulokset ovat kiusallisen yleisiä.

Näin ollen vuosimiljoonia ei voida pitää geologisena totuutena.


Lähteet:

Ham, Ken (toim.). 2006. The New Answers Book. Green Forest: Master Books.

Helvetinjärven luonto ja nähtävyydet. Luontoon.fi. Metsähallituksen www-sivusto. http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=103.

Institute for Creation Research. 2006. Thousands … Not Billions. DVD.


Oard, Michael. 2006. Where Does the Ice Age Fit? Teoksessa Ken Ham (toim.) The New Answers Book. Green Forest: Master Books, 207-219.

sunnuntai 16. syyskuuta 2007

Neandertalinihminen käytti hammastikkuja

Joel Kontinen

Darvinistit kuvasivat Neanderthalinihmistä (Homo neanderthalensis) alun perin ihmisen ja apinan välimuodoksi. Museot esittivät esi-isämme kumaraselkäiseksi, alkeelliseksi otukseksi, joka kommunikoi murisemalla. Monet uudet löydöt ovat muuttaneet tätä käsitystä.

Paleontologian professori Juan Luis Asuarga kertoi hiljattain, että kahdessa Madridin alueelta löydetyssä Neandertalin hampaassa on jälkiä siitä, että he puhdistivat hampaansa tikuilla. Vuonna 2003 tietokoneanalyysit paljastivat, että Neandertalinihmiset olivat potentiaalisesti yhtä käteviä käsistään kuin mekin. Nyt myös tiedetään, että Neandertalit hautasivat kuolleensa, olivat taitavia metsästäjiä ja osasivat tehdä huiluja eläinten luista.

Kreationistit ovat jo pitkään uskoneet, että Neandertalinihmiset olivat Nooan jälkeläisiä, jotka asuivat Euroopassa jääkaudella. Kylmyys sai nämä hakeutumaan luoliin samaan aikaan, kun korkeakulttuurit kukoistivat Lähi-idässsä, Etelä-Amerikassa ja Kaukoidässä. Neandertalinihmiset eivät ole koskaan olleet niin primitiivisiä kuin mitä darvinistit kuvittelivat.

Tällaiset löydöt ovat ongelmallisia paitsi darvinisteille myös progressiivisen luomisen kannattajille eli niille, jotka uskovat luomispäivien olleen miljoonien vuosien pituisia. Esimerkiksi Hugh Ross opettaa, että Neandertalit olivat sieluttomia olentoja, jotka eivät olleet Aadamin jälkeläisiä. Raamattu kuitenkin osoittaa, että kaikki nykyihmiset ovat samojen kantavanhempien jälkeläisiä ja että apinaihmisiä ei ole koskaan ollutkaan.

Lähteet:

Clarke, Tom. 2002. Lost Neanderthal baby found. Fossil infant skeleton could shed light on hominid development.(5.9. 2002). http://www.nature.com/news/2002/020902/full/020902-6.html.

Hopkin, Michael. 2003. Neanderthals capable of fine handiwork. (27.3. 2003). http://www.nature.com/news/2003/030324/full/030324-6.html.

Knight, Will. 2003. Neanderthal hunters rivalled human skills. New Scientist.com news service. (23. 9.2003). http://media.newscientist.com/article.ns?id=dn4192

Neanderthal man cleaned his teeth, experts find. 2007. Reuters. http://today.reuters.com/news/articlenews.aspx?type=oddlyEnoughNews&storyid=2007-09-12T142347Z_01_GOR251781_RTRUKOC_0_US-SPAIN-NEANDERTHAL-ODD.xml&src=nl_usoddlyenough

tiistai 11. syyskuuta 2007

Isoäiti, miksi sinulla on niin suuret jalat?
Joel Kontinen

”Äiti, kato miten pieniä delfiinejä!” Polvenkorkuinen tyttölapsi oli juuri tullut äitinsä kanssa Särkänniemen delfinaariosta ja katseli akvaarion pikkuriikkisiä trooppisia kaloja.

Monesti ihmisten ennakko-odotukset ratkaisevat, mitä he näkevät. Aikuisilla ennakko-oletukset yleensä perustuvat maailmankatsomukseen. Niinpä luonnontieteelliset museot kuvaavat ihmisen oletetun esiäidin Lucyn (Australopithecus afarensis) isojalkaiseksi, vaikka jalkaluita ei ole löytynytkään ja kädet ovat selvästi apinan kaareutuvat kädet, joilla on hyvä kiipeillä puissa mutta mahdoton vaikkapa kirjoittaa koneella.

Myös Lontoon National History Museum esittää Lucyn metrin korkuiseksi isojalkaiseksi ihmisen esiäidiksi. Miksi? Parempaa esiäitiä ei ole löytynyt, ja Laetolin kuuluisista jalanjäljistä isoimmat ovat paljon suuremmat kuin apinan takakäpälien pienet painaumat. Lisäksi ne on ajoitettu suurin piirtein yhtä vanhoiksi (n. 3,2 miljoonaa vuotta) kuin vanha Lucy.

Evolutionistin logiikka on loistava: koska Homo-suvun edustajia ei vielä ollut kehittynyt ja koska jalanjäljet osoittavat kiistattomasti, että kolme otusta on kävellyt kahdella jalalla kolme miljoonaa vuotta sitten, Lucyllä täytyy olla suuret jalat.

Professori Marvin Lubenowin kirjassa Bones of Contention (Grand Rapids, Michigan: Baker Books) on valaiseva esimerkki ajanmääritysmenetelmien tarkkuudesta. Vuonna 1969 löydetty ”Kallo 1470” muistuttaa huomattavasti nykyihmisen pääkallo mutta se arvioitiin 2,9 miljoonan vuoden ikäiseksi ja ajoitettiin myöhemmin 2,61 miljoonan vuoden ikäiseksi.

Löytöä puitiin Nature -tiedelehdessä kymmenen vuoden ajan, jonka kuluessa sen ikä nuoreni miljoonalla vuodella! Lubenowin kirja on hiljattain ilmestynyt suomeksi Datakirjojen kustantamana. Sen suomenkielinen nimi on Myytti apinaihmisestä.


Ehkä Lucyssäkaan kaikki ei ole sitä, miltä se näyttää. Joku pikkutyttö saattaisi hyvinkin kysyä: ”Isoäiti, miksi sinulla on niin suuret jalat?”

sunnuntai 9. syyskuuta 2007

Kuun varjossa

Joel Kontinen


David Singtonin ohjaama tuore dokumenttifilmi In the Shadow of the Moon kertoo NASAn kuuohjelman vaiheista. Vuonna 1961 John F. Kennedy piti kongressille puheen, jossa hän lupasi, että USA lennättäisi ihmisen kuuhun ja toisi tämän turvallisesti takaisin vuosikymmenen loppuun mennessä. Tavoite toteutui vuonna 1969. NASA:n Apollo-ohjelma lennätti yhdeksän alusta kuuhun ja takaisin vuosina 1968-1972.

Astronauttien joukossa oli useita vakaumuksellisia kristittyjä. Jouluaattona 1968 Apollo 8 astronautit Jim Lovell, Frank Borman, and William Anders välittivät kaikille maapallon asukkaille joulutervehdyksen, jossa he lukivat 1. Mooseksen kirjan alkuluvut: "Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus", ja valkeus tuli. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä…" (1. Moos. 1:1 - 4).

Luomisusko näytteli muutenkin huomattavaa osaa USA:n Apollo-ohjelmassa, sillä sen kehittäjä Wernher von Braun uskoi Jumalan olevan paitsi Vapahtaja myös Luoja.

Lähteet:

Fibbs, Brandon. 2007. In the Shadow of the Moon. Christianity Today. (7.9.2007). http://www.christianitytoday.com/movies/reviews/2007/intheshadowofthemoon.html

Kontinen, Joel. 2006. Voiko kreationisti olla oikea tiedemies?

Tuorein tutkimustieto: ihminen on fiksumpi kuin apina

Joel Kontinen


Tuore Science-tiedelehti julkaisi tutkimuksen, jossa verrattiin lasten sosiaalisia ja älyllisiä kykyjä simpanssien ja orankien vastaavin kykyihin. Max Planck -instituutin tohtoriopiskelijan Esther Hermannin ja tämän ohjaajan Michael Tomasellon johtamassa tutkimuksessa oli mukana 106 simpanssia, 32 orankia ja 105 saksalaista lasta. Lapset olivat kaksi- ja puolivuotiata, ja apinoiden ikä vaihteli kolmesta 21 vuoteen.

Lapset ja apinat menestyivät suunnilleen yhtä hyvin tilaa, määriä ja syy- ja seuraussuhteita mittaavissa kokeissa, mutta ihmislapset päihittivät apinat selvästi mm. viestinnän ja sosiaalisen oppimisen taidoissa. Siinä missä simpanssit ja orangit yrittivät joko rikkoa ruokaa tai lelun sisältävän muoviputken tai vetää sisällön ulos hampaillaan, lapset katsoivat, mitä tutkija teki, ja matkivat häntä.

Tulos ei ole ihme, koska ihmisen aivot ovat yli kolme kertaa niin suuret kuin simpanssien tai orankien aivot. Koko ei kuitenkaan ole ainoa kriteeri, vaan ratkaisevinta on aivojen rakenne. Ihmisen evoluutiota tutkinut tohtori Marvin Lubenow on todennut, että gorillan aivojen nelinkertaistaminen ei suinkaan tuottaisi ihmisen aivoja vaan jättikokoiset gorillan aivot.

Ihmisten ja apinoiden välillä on henkinen, älyllinen ja jopa hengellinen kuilu, jota ei voi ylittää. Toisin kuin tutkijat spekuloivat, älylliset erot eivät johdu siitä, että ihminen olisi kehittynyt korkeammalle kuin apinat. Todellinen syy on yksinkertaisempi: vain ihminen luotiin Jumalan kuvaksi.


Lähteet:


Brown, Gillian. 1997. Image of God. Keziah Productions video.

Couzin, Jennifer. 2007. ScienceNOW Daily News. (6.9. 2007). http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2007/906/4

Herrmann, Esther, Call, Josep, Hernàndez-Lloreda, María Victoria, Hare, Brian ja Tomasello, Michael. 2007. Humans Have Evolved Specialized Skills of Social Cognition: The Cultural Intelligence Hypothesis. Science 317: 5843, 1360 – 1366.(7.9. 2007). http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/317/5843/1360

Human toddlers outperform apes in social learning. CTV.ca. 2007.
http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20070906/cognitive_test_070906/20070906?hub=TopStories

torstai 6. syyskuuta 2007

”Evoluutio on meitä fiksumpi”?

Joel Kontinen

Hiljattain kuollut keksijä Paul MacCready sai ajatuksen ihmisvoimalla kulkevasta lentokoneesta katsomalla lintujen lentoa. Hänen mukaansa ei ollut mitään syytä olla jäljittelemättä sitä, minkä luonto oli miljoonien vuosien kuluessa saanut aikaan yrityksen ja erehdyksen kautta. Olihan toinen skeptikko, Leslie Orgle, sanonut, että evoluutio on meitä fiksumpi. MacCready suunnitteli mm. Gossamer Albatrossin, jolla kilpapyöräilijä Bryan Allen polki Englannin Kanaalin ylitse vuonna 1979.

Ihmisvoimalla kulkeva lentokone oli selvästikin suunniteltu. Evoluution taas pitäisi olla sokea ja pohjimmiltaan umpimähkäinen. Evoluution kivijalat ovat mutaatiot ja luonnonvalinta.

Niistä luonnonvalinnan ei pitäisi pystyä ennakoimaan tulevia mutaatiota ja valitsemaan niistä sopivimmat. Mutaatioiden pitäisi tulla sillekin yllätyksenä, tai muuten kaikki alkaa epäilyttävästi kuulostaa suunnitellulta.

Linnun lento vaikuttaa jopa suunnitellummalta kuin Gossamer Albatrossin tie, joka sekin kulki ilmojen halki. Voisi melkein luulla, että lintu on alun perinkin suunniteltu lentämään.

Jostain syystä skeptikot näyttävät epäilevän kaikkea muuta paitsi evoluutiota, vaikka siinä tuntuisi olevan ainakin yhtä paljon epäilyttävää kuin monessa muussa asiassa, esimerkiksi ufoissa, joita he syystäkin epäilevät.


Lähde

Schermer. Michael. 2007. A Fond Farewell to Jerry Andrus & Paul MacCready. e-Skeptic. 5.9.2007. http://www.skeptic.com/eskeptic/07-09-05.html

maanantai 3. syyskuuta 2007

Charles Darwinille yllättävä syntymäpäivälahja


Joel Kontinen

Hollywood on viime vuosina suosinut darvinistista käsitystä elämän alkuperästä, mutta tähän on tulossa yllättävä muutos. Darwinin syntymäpäivänä 12. helmikuuta 2008 julkaistaan dokumenttifilmi, joka paljastaa darvinististen tieteenharjoittajien todelliset kasvot. Walt Ruloffin tuottama elokuva Expelled: No Intelligence Allowed, jonka pääosassa esiintyy Ben Stein, perustuu kahden vuoden tutkimustyöhön. Filmi osoittaa, miten darvinistit ovat häikäilemättömästi tukahduttaneet kaiken vastustuksen ja näin käytännössä estäneet tieteen kehitystä. Evoluutiota on puolustettu hyvin dogmaattisesti. Evoluution puolestapuhujat ovat käyttäneet menetelmiä, joita voitaneen verrata noitavainoiksi tai inkvisitioksi. Hyvä esimerkki tästä on Guillermo Gonzalesin tapaus .

Toisin sanoen älykkyys ei ole mahtunut darvinistiseen paradigmaan, jonka mukaan suunnittelua ei voi olla olemassa.

Darvinistit ovat jo tuohtuneet, että Hollywood uskaltaa vastustaa heidän monopoliaan, mutta onkin jo aika, että myös evolutionismin nurja puoli tuodaan päivänvaloon.
Lähde:

Crowther, Robert. 2007. New Ben Stein Flick, Expelled, Blows the Whistle on the Darwinist Inquisition. http://www.evolutionnews.org/2007/08/new_ben_stein_flick_expelled_b.html#more