torstai 7. elokuuta 2008

Evoluutio: luomisen mekanismi vai kilpaileva maailmanselitysmalli?Raamatun ja evoluution maailmanselitysten erot ovat selviä. Kuva: Answers in Genesis.


Joel Kontinen


Teologian tohtori Erkki Ranta tarkasteli Raamatun tutkimuksen vaativaa tehtävää Aamulehden mielipidesivulla 7.8. Teksti on enimmäkseen varteenotettavaa pohdiskelua. Vaikka aikamme ihmiset eivät juurikaan ole perehtyneet Raamattuun ja sen tutkimukseen, heillä on taipumus vähätellä sen käytännön merkitystä.

Rannan mielestä etääntyminen Raamatun arvomaailmasta synnyttää länsimaissa pahoinvointia: ”Kuudennen ja kymmenennen käskyn alaspolkeminen on saanut jo aikaan suurta tuhoa yhteiskunnan perusrakenteissa.”

Kristittyinä voimme varmasti olla samaa mieltä Rannan kanssa siitä, että meidän tulisi pitää kiinni Raamatun arvovallasta. Mutta sitten Ranta valitettavasti unohtaa Sanan auktoriteetin sanoessaan: ”Usein asetetaan väärällä tavoin vastakkain kehitys ja luominen. Tieteen tehtävä on niin pitkälle kuin mahdollista tutkia, miten näkyvä on syntynyt, uskon lähtökohtana on, kuka on kaiken takana ja miksi me ihmiset ja muu luomakunta ovat olemassa.”

Kehityksellä Ranta tarkoittanee (uus)darvinistista evoluutioajattelua, joka on pohjimmiltaan ateistinen selitysmalli. Teistinen evoluutio on ontuva rakennelma. Valitettavasti nykytiede on sulkenut Jumalan ulkopuolella ja hyväksyy ainoastaan naturalistiset selitykset. Vaikka jotkut kristityt hyväksyvät evoluution, se on jyrkästi ristiriidassa Raamatun luomismallin kanssa.

Evoluutio on pyrkimys korottaa ihminen kaiken mitaksi.

Evoluutiossa kuolema on ollut alusta asti läsnä. Raamatun mukaan Jumala loi täydellisen maailman, jonne kuolema tuli synnin seurauksena. Esimerkiksi Jeesus ja Uuden testamentin kirjoittajat pitivät Raamatun luomismallia totena. Kristittyinä meidän tulisi seurata heidän esimerkkiään.

Lähde:

Ranta, Erkki. 2008. Raamatun tutkimus on vaativa tehtävä. Aamulehti B22. 7.8. 2008.