sunnuntai 5. lokakuuta 2008

Genesis on historiaa

Heprean asiantuntija pitää Genesistä historiana. Aadam ja Eeva Answers in Genesiksen luomismuseossa.

Joel Kontinen

Heprean kielen asiantuntija apulaisprofessori Steven W. Boyd analysoi Genesistä tilastollisesti ja päätyi siihen, että se on historiallista proosaa. Muinaisheprealaisessa runoudessa käytetään parallelismia. Esimerkiksi Psalmissa 8:4 on käytetty synonyymistä parallelismia, jossa sama asia kerrotaan kahteen kertaan:

Mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat.
Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä huolen.


Tässä ihminen vastaa ihmislasta ja muistaminen huolenpitoa.

Genesiksen 1. luvussa ei ole tällaista parallelismia. Tohtori Boyd vertasi Genesiksen 1. lukua Vanhan testamentin jaksoihin, joissa sama tapahtuma on kerrottu sekä proosamuodossa että runona. Näitä ovat esimerkiksi:

· Punaisenmeren ylittäminen (2. Moos 14 on proosaa ja 2. Moos. 15:1–19 runoutta)
· Baarakin ja Deboran voitto kanaanilaisista (Tuom. 4 on proosaa ja Tuom. 5 runoutta)
· Luomiskertomus (1. Moos. 1:1 - 2:3 on proosaa ja Psalmi 104 runoutta)

Vertaamalla preteritien ja finiittimuotojen suhdetta ja analysoimalla tuloksia tilastollisesti tohtori Boyd päätyi yllättävään löytöön: todennäköisyys, että 1. Moos. 1:1 - 2:3 on proosaa, on 0.999972604.

James Barr, joka toimii raamatuntulkinnan professorina Oxfordin yliopistossa, kirjoitti:

Sikäli kuin tiedän missään maailmanluokan yliopistossa ei luultavasti ole yhtään heprean kielen tai Vanhan testamentin professoria, joka ei uskoisi, että Genesis 1-11 kirjoittaja(t) halusi(vat) välittää lukijoilleen sen käsityksen, että

1. luominen tapahtui kuutena päivänä, jotka ovat nykyisten 24 tunnin vuorokauden mittaisia
2. kun Genesiksen sukuluettelojen vuodet lasketaan yhteen, niistä koostuu yhtäjaksoinen kronologia maailman luomisesta Raamatun historian myöhempiin jaksoihin.
3. Nooan ajan vedenpaisumus oli maailmanlaajuinen ja tuhosi kaiken elollisen paitsi ne ihmiset ja eläimet, jotka olivat arkissa.


Vaikka professori Barr ei uskokaan, että Genesis on kirjaimellisesti totta, hän joka tapauksessa vahvistaa tohtori Boydin päätelmät.

Boyd on johdonmukaisempi: hän uskoo, että Genesis 1:1-2:3 on luotettava historiallinen kuvaus luomisesta. Hänen tutkimuksensa oli osa Institute for Creation Researchin (ICR:n) RATE (Radioisotopes and the Age of The Earth) –tutkimushanketta.


Lähteet:

Barr, James. 1984. Kirje David C. C. Watsonille, 23.4.1984.

Boyd, Steven W. 2004. The Biblical Hebrew Creation Account: New Numbers Tell The Story. Acts & Facts 33:11, i-iv (marraskuu 2004).