sunnuntai 28. huhtikuuta 2019

Timanttien yllättävä sanoma

Kuva: Angela, Public domain.Joel Kontinen

Live Science kertoo timantista. Jutussa tutkijat kertovat havainneensa, että sulfonien (sisältävät hiiltä) muodostamia sulfonyyliryhmiä ja niistä koostuvia sulfidimineraaleja oli Maa-planeetan pinnalla 2,5 miljardia vuotta sitten, ennen kuin hapen nousu alkoi ilmakehässä.

Nämä isotoopit muodostuivat ilmakehään, ennen kuin siinä oli paljon happea, noin 2,5 miljardia vuotta sitten, timanttitutkija Karen Smit sanoi. Itse timantit ovat paljon nuorempia ja muodostuivat noin 650 miljoonaa vuotta sitten.

Vuonna 2008 Aamulehdessä oli juttu, jossa Itä-Suomesta oli löydetty timanttiesiintymä. Tämä sai Aamulehden yhdistämään timantit vuosimiljardeihin. Lehden mukaan ikivanhasta (2,5 miljardia vuotta) kallioperästä voi hyvinkin löytyä timantteja niin runsaasti, että Suomeen tulee timanttibuumi.

Koto-Suomemme tarvitseekin kipeästi uutta teollisuutta. Vuosimiljardeilla ei tämän kanssa ole kuitenkaan mitään tekemistä. Timanttien todellinen sanoma on, että miljardeja vuosia ei ole koskaan ollutkaan.

Kolme vuotta sitten päättynyt luomiseen uskovien tiedemiesten RATE (Radioisotopes and the Age of The Earth) -tutkimushanke tuotti kiinnostavia tutkimustuloksia.

Tutkiessaan timantteja tohtori John Baumgarder löysi niistä hiili-14:ää. C-14 on hiilen epävakaa isotooppi, jonka puoliintumisaika on 5 730 vuotta. Miljoonien vuosien ikäisiksi arvioiduissa timanteissa ei pitäisi olla lainkaan C-14:ää.

Kaikissa Baumgarderin tutkimissa timanteissa oli C-14:ää selvästi havaittavia määriä. Baumgardnerin tutkimus osoittaa toisin sanoen kiistattomasti, että tutkitut timantit voivat olla enintään 55 700 vuotta vanhoja.

Jotkut skeptikot ovat olettaneet, että timanttien hiili-14 –pitoisuus johtuisi mittauslaiteen taustasäteilystä. Tämä ei voi pitää paikkaansa, koska AMS- eli kiihdytinmassaspektrometrimenetelmä ei mittaa taustasäteilyä vaan laskee atomit.

Voit lukea hiili-14:stä lisää tästä . C-14:ää selostetaan jutun loppupuolella.

Lähde:

Pappas, Stephanie. 2019. In Diamonds' Flaws, Finding the Secret History of Continents Live Science (25. 4.) .