maanantai 29. marraskuuta 2021

Australialaiset tutkijat varoittavat ilmastokiistan pimeästä puolesta

 

Kuva: Pixabay.  

Joel Kontinen

Australian National Universityn (ANU) tutkijat sanovat, että päästöjen äärimmäisten vähentämissuunnitelmien laajemmat ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset on otettava huomioon COP26-konferenssissa.

Tutkijat väittävät, että päästöjen vähentäminen on välttämätöntä, mutta se on tehtävä harkitusti. Johtava kirjailija ja tohtoritutkija Hong Xu sanoi: " Päästöjen vähentämisessä Kiinan ilmastotoimet voivat tarjota oppitunteja erityisesti niille maille, jotka haluavat ryhtyä toimiin COP26:n jälkeen. Kirjoituksen ensimmäinen kirjoittaja Aaron Tang lisäsi: "Yhden tärkeän mittarin eli päästöjen vähentämisen ohjaama politiikka voi aiheuttaa haitallisia sivuvaikutuksia."

Uudessa Environmental Research Lettersissä julkaistussa tutkimuspaperissa Xu ja Tang väittävät, että nämä kompromissit edustavat Kiinan ilmastotavoitteiden "pimeää puolta".

"Esimerkiksi vesivoima on suurin uusiutuva energia Kiinassa. Mutta sen rajoittamaton laajeneminen on aiheuttanut paineita hauraille ekosysteemeille ja lisännyt paikallisten yhteisöjen haavoittuvuutta, erityisesti niiden, jotka joutuvat muuttamaan muualle", Xu sanoi. "Vaikka päästöjen vähentäminen on ratkaiseva askel, päättäjien ja analyytikoiden on myös löydettävä ratkaisuja, jotka tuottavat monia etuja. Näiden ratkaisujen tulee olla paikallisten olosuhteiden mukaisia, vastata paikallisia kehittämistavoitteita ja tarpeita ja mukautua paikallisiin prioriteetteihin."

Kirjoittajat ehdottavat viittä asiaa, joiden pitäisi ohjata tulevaa päätöksentekoa erityisesti maissa, jotka ottavat suuria ja nopeita askelia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Heidän suositukseensa kuuluu "alhaalta ylös" -aloitteiden, kuten yhteisön mikroverkkojen käyttäminen, jotka elvyttävät maaseutualueita Kiinassa, sekä vastuullisuuden lisääminen ilmastohallinnossa väärinkäytösten rajoittamiseksi.

"Useimpien maiden on investoitava ehdotettujen päästövähennyspolitiikkojen ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten vahvaan ja avoimeen arviointiin", Xu sanoi.

Toinen tutkija, professori Jamie Pittock sanoi: "Riittävien uudelleenkoulutus- tai korvauspakettien tarjoaminen kärsineille on myös ratkaisevan tärkeää, samoin kuin enemmän kansainvälisten järjestöjen osallistuminen ilmastonhallintaan ja isäntäyhteisöjen oikeuksien ja näkemysten kunnioittaminen.

"Pariisin sopimuksen, jolla pyritään rajoittamaan maapallon lämpötilan nousu 1,5 celsiusasteeseen, onnistumisen varmistamiseksi tulisi ottaa käyttöön prosesseja hyödyn maksimoimiseksi, kustannusten minimoimiseksi, mahdollisten konfliktien tunnistamiseksi ja ilmastopolitiikan kompromissien ymmärtämiseksi."

Ilmastokriisissä voi käydä köpelösti, kun paikallisiin oloihin ei kiinnitetä huomiota.

 

Lähde:

Australian National University. 2021, Study shows “dark side of Ambition” in climate policy.. Australian National University 12.11.